Interaksjon - når medisiner påvirker hverandre

Når bruken av en medisin påvirker effekten av en annen medisin kalles det en interaksjon. Som oftest er interaksjoner negativt. Ha derfor god oversikt over medisinene du bruker, og rådfør deg med helsepersonell slik at medisinene du får gir den ønskede effekten.

Foto: Johnér

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Slik påvirkning mellom medisiner kan skje på to måter:

​​En med​isin​ kan påvirk​​​e kon​sentr​asj​​​o​nen av en annen medisin i kroppen.​

 1. Vi ser dette når en medisin påvirker oppsugingen, nedbrytingen eller utskillelsen av en annen medisin. På fagspråket kalles dette en «farmakokinetisk» interaksjon.
  ​​
  En pasienthistorie som illustrer​​​er dette:

  Per bruker den kolesterolsenkende medisinen simvastatin (Zocor, Simvastatin). Han går på legevakten med stygg hoste. Legen skriver resept på klaritromycin som er et antibiotikum. Klaritromycin hemmer den normale nedbrytingen av simvastatin. Dette fører til at Per får høye konsentrasjoner av simvastatin i kroppen, og dette kan gi muskelsmerter og i verste fall alvorlig muskelskade.

  Denne interaksjonen kunne vært unngått dersom legen hadde forhørt seg om hvilke medisiner Per brukte - eller dersom Per hadde vist fram medisinlisten sin.​

 2. ​​En m​​edisin kan for​​sterke eller hemme effekten av en annen medisin uten at konsentrasjonen av den andre medisinen endres. På fagspråket kalles dette en «farmakodynamisk» interaksjon.

  En pasienthistorie som ​illustrerer dette:

  Tone bruker den blodfortynnende medisinen dabigatran (Pradaxa) for å forebygge hjerneslag. Hun går på legevakten med smerter i skulderen og legen gir henne diklofenak (Voltaren, Diklofenac). Dette er en smertestillende medisin av typen NSAIDS.

  Tre dager senere føler Tone seg slapp og svimmel – og hun ser at avføringen er svart. Forklaringen er at både dabigatran og dikofenak gir risiko for blødning​. Når medisinene brukes sammen, blir risikoen mye større.
  Denne interaksjonen kunne vært unngått dersom legen hadde forhørt seg om hvilke medisiner Tone brukte - eller dersom Tone hadde vist fram medisinlisten sin.

Mat og inte​raksjoner

Vi kan ha interaksjoner mellom mat og medisin. Eksempel: Grapefrukt og grapefruktjuice hemmer nedbrytingen av den kolesterolsenkende medisinen simvastatin og kan gi høye nivåer av simvastatin i kroppen.

​Det er også kjent at flere typer mat kan påvirke effekten av den blodfortynnende medisinen warfarin (Marevan).

Nyttige inter​​aksjoner

Av og til bruker vi interaksjoner bevisst for å oppnå en helsegevinst.

En pasienthistorie som illustr​​erer dette:

​Lise har tatt en overdose heroin. Vennene ringer 113 fordi hun er bevisstløs og puster dårlig. Ambulansesjåføren som kommer, setter en dose nalokson. Denne medisinen hemmer effekten av heroin og etter kort tid våkner Lise og puster normalt.​

​​

Hvordan unngå uheldige legemiddelinteraksjoner

​​Legen skal vurdere om medisinene du bruker passer sammen, og alle leger har nå gode systemer som kan varsle om uheldige interaksjoner. For å gjøre denne jobben skikkelig, må legen vite hvilke medisiner du bruker. 

Som pasient må du bidra for å unngå uheldige interaksjoner:

 • Fortell fastlegen om alle medisinene du bruker. Husk også å oppgireseptfrie medisiner, kosttilskudd og naturlegemidler

 • Be fastlegen skrive ut en liste over medisiner du bruker. Vis fram listen hver gang du oppsøker lege, og når du henter medisiner på apoteket. 

 • Les pakningsvedlegget. Der står det om medisinen du har fått kan påvirke effekten av andre medisiner.

 • Dersom du bruker reseptmedisin, bør du sjekke med lege eller apotek før du bruker reseptfrie medisiner i tillegg.

Reseptfrie medisiner kan gi uheldige interaksjoner

Hvert år oppstår det alvorlige interaksjoner ved bruk av de reseptfrie medisinene ibuprofen, naproksen og diklofenak, som er smertestillende av typen NSAID:

 • Ibuprofen (salgsnavn: Burana, Ibuprox, Ibumetin og Ibux). Selges i apotek, dagligvarebutikker, kiosker og bensinstasjoner.

 • Naproksen (salgsnavn: Naproxen). Selges kun i apotek.

 • Diklofenak (salgsnavn: Voltarol). Selges kun  i apotek.

NSAID kan være skadelige i kombinasjon med en rekke andre medisiner. Dersom du bruker reseptmedisin, bør du forhøre deg nøye med lege eller apotek før du bruker en av disse medisinene i tillegg.

Sjekk at du ikke allerede bruker et NSAID på resept fra legen din. Dobbel dose NSAID gir stor risiko for blødning.

Noen medisiner holder seg i kroppen i lang tid​​. De kan gi interaksjoner med andre medisiner lenge etter at du tok dem. 

Eksem​pler:

 • Fluoksetin (en medisin mot depresjon)

 • Amiodaron (et middel mot rytmeforstyrrelser i hjertet)