Homøopatiske legemidler

Homøopatiske legemidler blir hovedsakelig fremstilt av stoffer fra plante-, dyre- og mineralriket. Under fremstilling av legemidlene blir disse stoffene kraftig fortynnet.

Homøopatisk legemiddel
Foto: Dreamstime.com

​​​​​​​​​​​​​​​De homøopatiske legemidlene kan brukes til mennesker dersom de oppfyller følgende kriterier (Legemiddelforskriften § 2.1):

  • Legemidlet er til oral eller utvortes bruk

  • Det er ikke angitt noen medisinske påstander i legemidlets merking eller i annen informasjon om legemidlet

  • Fortynningsgraden sikrer at legemidlet er sikkert

  • Legemidlet inneholder maksimalt 1/100 av den laveste dose av det reseptpliktige virkestoffet som benyttes innen etablert medisin.​​​

Dokumenterer sikkerhet og kvali​​​tet, men ikke effekt

Homøopatiske legemidler må i likhet med andre legemidler dokumentere sikkerhet og kvalitet. Det vil si at de er produsert under trygge og kontrollerte forhold og at kvaliteten på innholdet i produktet er god. Det er derimot ikke dokumentert at homeopatiske legemidler har noen effekt.

Dette er en særordning for homøopatiske legemidler og er styrt av EUs regelverk gjennom EØS-avtalen.

​​​Klassifisert som legemidler

Homøopatiske midler er klassifisert som legemidler og er underlagt regelverk for legemidler.Det betyr at apotek har leveringsplikt for alle homøopatiske legemidler som etterspørres. Det er ingen homøopatiske legemidler som er registrert i Norge. Homøopatiske legemidler med markedsføringstillatelse eller registrering i annet EØS-land, kan omsettes i Norge.

Rekla​me

Det er ikke tillatt å reklamere med at homøopatiske legemidler har medisinske effekter.

Reklameforbudet gjelder også apotek, ikke bare leverandør. Oppslag i apoteket om at de fører homøopatiske legemidler anses ikke som reklame, men som kundeveiledning.

​Begrenset​​ utvalg i apotek

De fleste apotek har et begrenset utvalg av homøopatiske legemidler. Er det stor etterspørsel har de også lagerplikt. Det er ikke forbud mot å plassere produktene i hyllene ute i apoteket.

Selges ikke​ i butikk

Homøopatiske legemidler selges ikke i butikk eller kiosk. Fordi de ikke har dokumentert effekt, er de ikke egnet til egenomsorg. Det vil si at det er behandler som bestemmer hvilke plager det homeopatiske legemiddelet brukes mot, dette kan ikke overlates til bruker. ​

​​​​