Du har en nettleser som vi ikke støtter. Les om godkjente OS/nettleserversjoner

Hopp til hovedmeny Hopp til innholdet

Blå resept, hvit resept og bidragsordningen

Dersom du har en alvorlig og langvarig sykdom, kan staten dekke utgifter til legemidler, næringsmidler og medisinsk forbruksmateriell på blå resept. Det finnes også andre ordninger for å få dekket deler av utgiftene dine på dersom du har store utgifter.

Foto: Helfo / Morten Rakke

Blå resept sørger for at du som pasient får dekket deler av medisinutgiftene dine av folketrygden dersom du har alvorlig og langvarig sykdom.

Resepter er gyldig i ett år fra datoen de er skrevet ut. Den gjelder bare for de legemidlene og dosene legen har forskrevet. Resepter på p-piller og andre prevensjonsmidler er gyldige i tre år.

Forhåndsgodkjent refusjon på blå resept

I mange tilfeller kan legen din skrive ut en blå resept direkte. Dette gjelder for medisiner med såkalt forhåndsgodkjent refusjon. Det stilles bestemte krav for å kunne få dekning. Det kan for eksempel være krav til tidligere behandling, sykdomsfase eller sykdomsgrad. Les mer om forhåndsgodkjent refusjon på nettsidene til Legemiddelverket.

Legen kan også i mange tilfeller forskrive medisinsk forbruksmateriell, for eksempel til personer med diabetes, hudsykdommen Epidermolysis bullosa (EB), inkontinens, kateter, er strupeopererte, har stomi, blødersykdom, lungesykdom, veksthormonforstyrrelse eller trenger hoftebeskytter. Materiellet må være oppført på produkt- og prislistene til Helfo.

Legen kan også skrive ut legemidler på blå resept til personer som har allmennfarlige, smittsomme sykdommer.

Søknad om individuell stønad på blå resept

​Hvis legemiddelet/medisinen eller næringsmiddelet du skal bruke ikke kan forskrives direkte på blå resept, kan legen på vegne av deg søke Helfo om dekning på blå resept. Dette kalles individuell stønad.

Les om individuell stønad til legemidler ved langvarige smerter.

Saksbehandlingstiden er inntil 8 uker. Helfo prioriterer søknader som gjelder alvorlige medisinske tilstander og barn under 12 år. Da er saksbehandlingen inntil fire uker.

Skal du selv som privatperson søke om refusjon for utlegg du har hatt til legemidler og næringsmidler?

Du kan også få refundert utgifter til kjøp av legemidler innenfor EU/EØS-området og utenfor EU/EØS-området. Dette gjelder kun legemidler du ville fått refusjon for i Norge.

Medisinsk forbruksmateriell på blå resept

​Legen kan forskrive medisinsk forbruksmateriell som er oppført på produkt- og prislisten til Helfo.

For personer med hudsykdommen EB ble det fra 1. januar 2017 opprettet en uttømmende produkt- og prisliste. Det er lagt til rette for at det i en overgangsperiode skal være mulig å få refundert utgifter for enkelt produkter som ikke har vært på produkt- og prislisten for perioden 1. januar til 30. juni 2017. Refusjonskrav må sendes til Helfo innen 31. desember 2017. Her kan du lese mer om overgangsordningen, og hvilke produkter som omfattes.

Dekning av utgifter til næringsmidler

​Du kan få legen din til å søke Helfo om å få dekket næringsmidler til spesielle medisinske formål på blå resept.

Du kan få slik stønad dersom du lider av sykelige prosesser i munn, svelg, spiserør, mage eller tarm som hindrer tilførsel eller opptak av vanlig mat, stoffskiftesykdom (metabolsk sykdom), alvorlig, behandlingsresistent epilepsi, laktose-, melkeproteinintoleranse eller melkeallergi hos barn under 10 år, kreft/immunsvikt eller annen sykdom som medfører sterk svekkelse.

Egenandeler/frikort

​Når du henter ut legemidlet på apoteket og betaler den godkjente egenandelen, teller dette med i ordningen med frikort for helsetjenester - egenandelstak 1.

Kjøp av legemidler/medisinsk utstyr på blå resept Maksimal egenandel per utlevering
Legemidler på blå resept520 kroner

 

Ved kjøp av legemidler/medisinsk utstyr på den enkelte blå resept betaler du 39 prosent av reseptbeløpet i egenandel, men ikke mer enn 520 kroner ved hver utlevering av en mengde tilsvarende tre måneders forbruk.

Kjøp av medisin, næringsmidler og medisinsk forbruksmateriell i utlandet

​Dersom du bor eller studerer i utlandet, og er medlem av norsk folketrygd, kan du ha rett til å få refundert deler av utgiftene til legemidler, næringsmidler og medisinsk forbruksmateriell.

Hvit resept/bidragsordningen

​Du kan i noen tilfeller få delvis dekning av utgifter til reseptpliktige medisiner på hvit resept gjennom den såkalte bidragsordningen.

Helfo yter i disse tilfellene bidrag til utgifter til helsetjenester som ellers ikke er dekket av folketrygden eller andre lover. Hvilke tjenester dette er fremgår av rundskriv til folketrygdloven § 5-22. Når du har betalt mer enn 1 825 kroner i 2017 (1 775 kroner i 2016)  i et kalenderår, kan du søke Helfo om å få dekket 90 prosent som overstiger denne summen (egenbetalingen). I noen tilfeller kan du få dekket mer enn dette.

Du må søke Helfo om dekning av utgiftene hvert kalenderår. Helfo må ha mottatt søknaden senest innen 30. juni året etter at du hadde utgiftene.

Utgiftene dine blir dekket ved at du fyller ut og sender inn

​«Kvitteringsskjema for dekning av utgifter til legemidler/næringsmidler kjøpt på resept» (05-22.15) Bokmål | Nynorsk

sammen med originale, spesifiserte kvitteringer til Helfo, Postboks 2415, 3104 Tønsberg. Det kan være lurt å ta en kopi av originalkvitteringene før du sender dem.

  • Fyll ut skjemaet med sort eller mørk blå penn.
  • Bruk skjemaet som forsiden med vedlegg /kvitteringer bak.
  • Fest eventuelle vedlegg/kvitteringer med binders. Ikke bruk lim, tape eller stifter.
  • Kvitteringene må være originale og leselige.
  • Undertegn med navnet ditt.

PS: Dersom du fyller ut skjema på vegne av barn under 16 år, er det barnets personopplysninger som skal fylles inn. Det er imidlertid foreldre/foresatte som skal undertegne skjemaet.

Bidragsordningen omfatter også

Fullmakt ved Helfo-henvendelser

Kontakter du Helfo på vegne av noen andre, må du ha fullmakt. Foreldre/foresatte må også ha fullmakt fra barn over 16 år. Dette er fordi den helserettslige myndighetsalderen er 16 år.

​«Fullmaktsskjema for Helfo-henvendelser/Power of attorney form for requests to Helfo (21-00.01)» Bokmål | Nynorsk | English 

Helseopplysninger er sensitiv informasjon som ikke bør sendes med e-post. Vi ber deg derfor sende fullmakten til Helfo med brevpost. Husk å legge ved kopi av gyldig legitimasjon. Fyll ut og send fullmaktsskjemaet til Helfo, Postboks 2415, 3104 Tønsberg.