Alle kan bidra til å forebygge antibiotikaresistens

Antibiotika er livsviktige medisiner, men for at de skal fortsette å virke også i fremtiden må de brukes riktig. Her kan alle bidra. Antibiotika må bare brukes når det trengs. Lytt til legen din.

Foto: Helsedirektoratet

​Det viktigste vi kan gjøre for å bremse utviklingen av antibiotikaresistente bakterier er å begrense bruken av antibiotika. Du kan bidra ved å følge disse enkle rådene:

  • Lytt til legen din og bare bruk antibiotika når det trengs.
  • Følg legens anvisninger nøye hvis du må ta antibiotika.
  • Lever antibiotika du ikke bruker opp tilbake til apoteket.
  • Unngå å bli smittet eller smitte andre med infeksjoner, for eksempel ved å vaske hendene og ta anbefalte vaksiner. Hvis færre blir syke, vil også bruken av antibiotika gå ned.

Antibiotika må bare brukes når det trengs

​Antibiotika er bare effektive mot infeksjoner som skyldes bakterier. Vanlige infeksjoner skyldes ofte virus, og antibiotika virker ikke på virus. Derfor har antibiotika ingen virkning om du er forkjølet eller har influensa.

Mange infeksjoner som skyldes bakterier vil også gå over uten antibiotika. Det kan for eksempel gjelde urinveisinfeksjon, ørebetennelse, halsbetennelse og bihulebetennelse.

Er du syk, ta det med ro et par dager og forsøk å lindre symptomene. Ta smertestillende medisiner ved behov. Hvis du blir bekymret eller sykdommen ikke går over, ta kontakt med lege og lytt til de rådene du får.

Følg legens anvisninger nøye hvis du må ta antibiotika

​Hvis du har en infeksjon som krever antibiotikabehandling for at du skal bli frisk, må du følge legens anvisninger nøye. Legen avgjør hvilken type antibiotika som er best egnet, hvor stor dose du trenger og hvor lenge behandlingen skal vare.

Når man får resept på en antibiotikakur av legen eller tannlegen, bør kuren startes så snart som mulig. Legen og/eller tannlegen kan velge å gi resepten kun ti dagers gyldighet. 

Redusert gyldighetstid på antibiotikaresepter er innført for å unngå at antibiotika brukes uten at lege/tannlege har vurdert behovet for dette, og dermed minske overforbruk og feilbruk. I praksis vil dette bety at medisinen må hentes ut på apoteket innen ti dager etter at du fikk resepten.

Du må aldri bruke antibiotika du har igjen fra en tidligere kur, eller gi det til noen andre. Selv om ulike infeksjoner kan gi lignende symptomer, er det ikke sikkert at de krever samme behandling.

Lever antibiotika du ikke bruker opp tilbake til apoteket

Har du antibiotika eller andre legemidler til overs etter en kur, skal du levere det tilbake til apoteket. Da bidrar du til at antibiotika ikke brukes feil og at det ikke forurenser miljøet. Utslipp av antibiotika i miljøet kan føre til at enda flere bakterier utvikler resistens.

Vask hendene for å unngå smitte

​Pass på at du forebygger infeksjoner og smittespredning når du kan, for eksempel ved å vaske hendene godt, nyse og hoste i armkroken og ta anbefalte vaksiner.

Rene hender er et viktig middel i kampen mot smitte, ettersom mange bakterier og virus spres gjennom dårlig håndhygiene. Husk derfor å vaske hendene

  • når du har vært på toalettet
  • før og under matlaging
  • før du spiser

Det er også lurt å vaske hendene før og etter at du har klappet dyr, for eksempel ved besøk på bondegård, rideskole, dyrepark eller lignende.

Ta anbefalte vaksiner

Vaksinasjon bidrar til å forebygge infeksjoner som skyldes både bakterier og virus. Sykdommer som skyldes virus kan ikke behandles med antibiotika, men kan føre til følgesykdommer som krever antibiotikabehandling. Det er derfor viktig å ta anbefalte vaksiner og følge barnevaksinasjonsprogrammet. Jo flere sykdommer vi klarer å forebygge, jo mindre antibiotika trenger vi.