Antibiotika og resistens

Antibiotika er livsviktige medisiner som redder millioner av menneskeliv hvert år. Men vi bruker for mye antibiotika, og det skaper resistente bakterier. Da kan infeksjoner som i dag er lette å behandle, bli farlige igjen. Antibiotikaresistens kan bli en av verdens største trusler mot folkehelsen.

Hva er antibiotika?

Noen typer bakterier er farlige og kan gjøre deg alvorlig syk. Antibiotika brukes for å behandle bakterieinfeksjoner hos mennesker og dyr.

Hva skjer hvis antibiotika ikke lenger virker?

Snart kan vi miste et av våre viktigste våpen i kampen mot bakterier. Vi bruker nemlig for mye antibiotika.

Råd som forebygger antibiotikaresistens

Hvis antibiotika fortsatt skal virke i fremtiden, må antibiotika bare brukes når det trengs. Alle kan bidra ved å følge noen enkle råd.

 
Antibiotika til barn

Barn under fem år får ofte antibiotika uten at det er nødvendig. For at antibiotika skal forbli effektive medisiner, må vi bruke dem riktig.

Om antibiotikaresistens

Antibiotikaresistens innebærer at bakterier er motstandsdyktige mot antibiotika, og er i dag en av de største utfordringene innen moderne medisin.