Unngå overvekt

Det å opprettholde normalvekt, unngå overvekt og fedme og være fysisk aktiv, er en viktig måte å minske risikoen for flere kroniske folkesykdommer på.

Å opprettholde normalvekt innebærer å ha en balanse mellom energiinntak og energiforbruk.
Foto: Johnér Bildbyrå AB

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Balansen mellom energiinntak fra maten og energiforbruk ved fysisk aktivitet er helt avgjørende for om man holder kroppen i vektbalanse, eller går opp eller ned i vekt. Mange inntar mer energi enn de forbruker.

Regelmessig fysisk aktivitet – minst 30 minutter moderat intensitet per dag​ – reduserer risiko for overvekt og fedme. Aktivitet utover dette har trolig ytterligere effekt på risiko for overvekt og fedme​. Fysisk aktivitet vil i tillegg bidra til å fremme og opprettholde god helse og redusere risikoen for flere kroniske sykdommer.

Overvekt øker risikoen for hjerteinfarkt​, hjerneslag, kreft, diabetes type 2, gallestein​, muskel- og leddplager​. Samtidig viser erfaring at det for de fleste er vanskelig å oppnå varig vektreduksjon når man først har blitt overvektig. Forebygging av overvekt er derfor av stor betydning.​

Mange overvektige

​Forekomsten av overvekt og fedme har økt betydelig i de fleste aldersgrupper i befolkningen de siste 20 årene. Mellom 15 og 20 prosent av alle voksne anslås nå å ha fedme (kroppsmasseindeks over 30).

En stor andel av befolkningen har mindre enn 30 minutter fysisk aktivitet om dagen, og mange er så lite fysisk aktive at de regnes for inaktive​.

I en begrenset periode med vektreduksjon kan man kombinere økt fysisk aktivitet med energiredusert diett med lavt innhold av fett og/eller karbohydrat som gir 2,1–2,4 MJ (500–1 000 kalorier) mindre per dag enn beregnet energibehov.

Forebygging og vektreduksjon

  • Et kosthold basert på matvarer med lav energitetthet vil redusere risiko for overvekt og fedme. Samtidig vil et kosthold basert på matvarer med høy energitetthet øke risiko for overvekt og fedme.

  • En gjennomsnittlig energitetthet i kostholdet på omkring 525 kJ (125 kcal) per 100 gram regnes som en lav energitetthet. Matvarer med høy energitetthet er definert som matvarer med mer enn omkring 950–1 150 kJ (225–275 kalorier) per 100 gram.

  • Eksempler på matvarer med lav energitetthet er grønnsaker, frukt, poteter, bønner, linser, grove kornprodukter, fisk og magre meieri- og kjøttprodukter. Les mer om energitetthet på matportalen.no.

  • Regelmessig fysisk aktivitet – minst 30 minutter moderat intensitet per dag - reduserer risiko for overvekt og fedme. Aktivitet utover dette har trolig ytterligere effekt på risiko for overvekt og fedme. ​

  • Drikke med tilsatt sukker øker risiko for overvekt og fedme. ​

  • Fast-food øker risiko for overvekt og fedme.

  • Brysternæring reduserer risiko for overvekt og fedme senere i livet for barnet.​

Vektreduksjon

  • En energiredusert diett basert på lav-fettholdige eller lav-karbohydratholdige matvarer som gir 2,1–4,2 MJ (500–1 000 kalorier) mindre enn beregnet energibehov, vil gi en vektreduksjon på 0,5–1 kilo per uke.

  • En reduksjon i porsjonsstørrelse er gunstig for å oppnå vektreduksjon.

  • Fysisk aktivitet er gunstig ved vektreduksjon og forebygging av vektøkning etter en vektreduksjon. For å bidra til god vektkontroll og forebygge vektøkning i voksen alder anbefales 60–90 minutter moderat til hard fysisk aktivitet de fleste dager i uken. ​