Overvekt hos barn og unge

Overvekt er et problem som rammer flere og flere barn. Ved å hjelpe barnet ditt ned i normal vekt gir du barnet ditt muligheten til et sunt og godt liv. Det finnes flere behandlingsprogrammer som kan hjelpe overvektige barn til en sunnere vekt.

Foto: Colourbox

​​​​​​Kroppsmasseindeks (KMI eller BMI) kan brukes til å regne ut normalvekt.​ BMI (kg/m2) er et mål på vekt i forhold til høyde.

Fordi barn er i vekst, brukes det et percentilskjema for å måle barnets høyde og vekt i forhold til gjennomsnittet hos barn med samme kjønn og alder. Noen barneavdelinger bruker likevel KMI tilpasset barn som mål på overvekt.

Å være overvektig gir ofte flere belastninger enn selve vekten. Barn som er overvektige har ofte lav selvfølelse og kan ha adferdsproblemer. Overvekt kan også gi barn alvorlig risiko for fremtidige helseproblemer som hjertesykdom og diabetes​.

Årsaker til overvekt hos barn

Årsakene til at barn blir overvektige er vanligvis de samme som skaper overvekt hos voksne. Et overvektig barn spiser mer kaloririk mat enn det kroppen forbruker. Kalorier som ikke brukes som energi lagres som fett. Det er mange faktorer som påvirker utvikling av overvekt, blant annet:

 • Kosthold

 • Trening/aktivitetsnivå

 • Forbrenning

 • Appetitt

Barnets gener kan også spille en rolle i forhold til hva slags forbrenning og appetitt barnet har, men uavhengig av gener er det viktig å hjelpe barnet til å spise sunt og mosjonere.

Hvordan kan jeg vite om barnet mitt er overvektig?

Mange foreldre synes det er vanskelig å akseptere at deres barn er overvektige, og det er flere årsaker til det.  Barn vokser i forskjellig hastighet, og en forelder kan tenke at det dreier seg om "valpefett". Hvis barnets venner eller slektninger også er overvektige, kan foreldrene tro at barnets vekt er normalt sammenlignet med andre.

Er du bekymret for barnets vekt, kan du kontakte lege. Legen vil vurdere om barnet har en sunn vekt og undersøke barnet med tanke på andre sykdommer som eventuelt kan forårsake vektproblemer.

Hvis barnet er svært overvektig, har andre sykdommer eller er funksjonshemmet kan legen henvise videre til en spesialist.

Behandling av overvekt hos barn og unge

Den beste behandlingen for overvektige barn er å hjelpe dem til å spise sunnere og være i aktivitet. Forskning viser at opplæring om kosthold, mosjon og nye vaner kan hjelpe overvektige barn til å nå en sunnere vekt.

Veier barnet mer enn det som er sunt, kan legen foreslå at barnet prøver å holde vekten stabil det neste halvåret. Dermed kan det "vokse inn" i en sunn vekt snarere enn å måtte prøve å gå ned i vekt.

Tiltak som involverer hele barnets familie fungerer bedre enn tiltak som bare fokuserer på barnet. Hvis hele familien er enig i de samme reglene (for eksempel ikke å spise snacks foran tv eller alltid gå en lang tur i helgene), er det mye lettere for barnet å følge disse reglene. Behandlingstilbud som har vært studert er ofte svært intensive og drevet av private klinikker, men flere norske sykehus har i dag et tverrfaglig behandlingstilbud til svært overvektige barn.

Behandlingstilbudene for å hjelpe overvektige barn og ungdom ned i normal vekt har ofte følgende fokus:

 • Forbedre barnas kosthold, det vil si at de anbefales å spise mer frukt og grønnsaker, kutte ut sukkerholdig brus, spise en sunn frokost og ikke spise høy-kalori snacks som kjeks eller potetgull mellom måltidene.

 • Økt fysisk aktivitet, for eksempel delta i idrettsgrupper, gå på tur med familien eller sykle til skolen.

 • Endre usunne vaner, for eksempel å se mindre på tv og spille mindre dataspill.

 • Styrke barnets selvfølelse og øke deres opplevelse av mestring.

Målet for behandlingen for overvektige er å hjelpe dem til å unngå ytterligere vektøkning, eventuelt gå ned i vekt, redusere fett og øke muskelmassen, i tillegg til å øke selvfølelsen.

Det er behov for mer forskning for å finne ut hvilken tilnærming som fungerer best – både på kort og lang sikt. Noen foreldre er bekymret for at overvektige barn som oppfordres til å gå ned i vekt kan få spiseforstyrrelser som anoreksi. Forskning viser imidlertid at barn som deltar i programmer som oppmuntrer til et sunt kosthold sjelden får spiseforstyrrelser. De driver mer med fysisk trening og får bedre vaner.

Legen kan være med på å utarbeide en plan for tiltak som kan gjøres hjemme, eventuelt henvise til en klinisk ernæringsfysiolog som kan hjelpe med å lage en plan. Barnet kan også bli henvist til et sykehus med eget behandlingstilbud for overvektige barn.

I tillegg kan følgende anbefales:

 • Mat bør ikke brukes som belønning, for eksempel etter lekser.

 • Barn bør oppmuntres til å spise frokost.

 • Foreldre bør gå foran med et godt eksempel ved å spise sunt og mosjonere selv.

Når et barn har nådd en sunn vekt, er det viktig at han/hun får mye hjelp og støtte til å holde seg der. I en studie av overvektige barn som klarte å gå ned i vekt gjennom et behandlingsprogram, fant forskerne ut at barn som legger på seg igjen ofte gikk tilbake til sine usunne vaner. De hoppet oftere over frokosten, spiste etter hvert mer snacks og så mer på TV. Når barn har vært med på et behandlingsprogram for vektreduksjon, er det viktig å snakke med helsepersonell før programmet er over. Det må finnes en plan for videre oppfølging av barnet hjemme slik at usunne vaner ikke kommer tilbake.

Medisiner og kirurgi

Legemidler for å redusere vekten forskrives sjelden til barn. Det skjer bare i spesielle tilfeller dersom et barn er så overvektig at det er direkte helsefarlig. Det finnes ikke nok dokumentasjon til å si hvorvidt medikamenter mot fedme er trygge eller er effektive for barn. Et legemiddel som ofte brukes for overvektige voksne er orlistat. Det anbefales ikke brukt til barn av norske barneleger.

Kirurgi er svært sjelden aktuelt for barn som er overvektige. Kirurgi er siste utvei og er brukt spesielt i USA hos svært overvektige amerikanske barn. Såkalt "Gastric bypass" er en operasjonsmetode som brukes for overvektige voksne. Inngrepet reduserer størrelsen på magen og gir raskere metthetsfølelse. De som er operert med denne metoden orker kun å spise en liten mengde av gangen. Slankekirurgi kan være skadelig for barn fordi inngrepet kan redusere kroppens evne til å absorbere alle de næringsstoffene barn trenger. Det eksisterer ikke nok forskning som fastslår om kirurgi er en trygg og langsiktig behandling for overvektige barn.

Hvordan går det med barnet?

Mange overvektige barn forblir overvektige som voksne, men det finnes unntak. Studier viser at enkelte overvektige barn får tilleggsproblemer, blant annet høyt blodtrykk, høyt kolesterol og problemer med blodsukkerregulering (insulinresistens). Dette kan skje med barn helt ned i tiårsalderen.

3 av 10 svært overvektige barn har også en tilstand som kalles metabolsk syndrom. Dette gir økt risiko for å få type 2 diabetes. Overvektige barn er også mer utsatt for sykdommer som astma og type 1 diabetes, selv om vi ikke vet om overvekt forårsaker disse sykdommene. Barn med astma kan bli overvektige fordi de er mindre aktive enn andre barn.

Hvis et overvektig barn blir til en overvektig voksen, øker det sjansene for flere alvorlige helseproblemer. Dette inkluderer høyt blodtrykk, hjerte- og karsykdom, diabetes, slitasjegikt og noen typer kreft.

Barn som veier mer enn det som er sunt, har ofte dårlig selvfølelse. De kan ha problemer med å få venner, og kan bli ertet. Behandlingen bør også ta hensyn til dette.