Trenger jeg å ta kosttilskudd?

De fleste får i seg vitaminene og mineralene de trenger fra maten. For noen er det likevel nyttig å ta kosttilskudd.

Tranpiller
Foto: Johnér

De aller fleste får i seg tilstrekkelig med vitaminer og mineraler gjennom den vanlige maten de spiser. For personer med et variert og sunt kosthold er det unødvendig å ta kosttilskudd. Kosttilskudd kan imidlertid være nødvendig for å dekke behovet av utvalgte næringsstoffer i noen grupper av befolkningen eller i deler av livsløpet.

Hva kosttilskudd er

Kosttilskudd er næringsstoffer i konsentrert form som:

  • er beregnet til å supplere kosten. Noen eksempler er tran, vitamin D, jern og omega 3.
  • er vitaminer, mineraler eller andre stoffer med en ernæringsmessig eller fysiologisk effekt, alene eller i kombinasjon.
  • inntas i form av kapsler, pastiller, tabletter, piller, pulverposer, ampuller, dråpeflasker og lignende.

Hvorfor vi spiser kosttilskudd

Ofte tar vi kosttilskudd fordi vi tror det kan gi oss noe som vi ikke får ved å spise vanlig mat. For å være på den sikre siden velger derfor noen å ta kosttilskudd. Dessverre kan man ikke kompensere et dårlig kosthold med å ta kosttilskudd.

Mange produsenter lover dessuten mer enn de kan holde. Hvis noe høres ut som det er for bra til å være sant, så er det vanligvis det. Matportalen har informasjon om merking og markedsføring, og også advarsler mot en del typer kosttilskudd.

Hvem behøver kosttilskudd?

De aller fleste får i seg tilstrekkelig med vitaminer og mineraler gjennom vanlig mat, og har ikke behov for noe kosttilskudd. De som kan trenge å ta kosttilskudd er personer som ikke spiser alle typer næringsmidler, har sykdommer som fører til økt behov, i tillegg til noen andre grupper.

Graviditet og spedbarn

  • Kvinner som planlegger å bli gravide bør ta folat, også i graviditetens første 2-3 måneder. Se spesielle råd for gravide.
  • Alle barn fra fire ukers alder bør få tilskudd av vitamin D – enten i form av tran, vitamin D-dråper eller multivitamin-tilskudd. Les mer om barn og kosthold.

Medisinske tilstander

  • Personer som har påvist mangel på et næringsstoff (f.eks. jern eller vitamin D), bør ta kosttilskudd. Dette kan måles hos fastlegen gjennom blodprøver.
  • Personer som har matallergi eller overfølsomhet. Eksempelvis bør de de som utelater meieriprodukter ta kalsium- og jodtilskudd.
  • Kosttilskudd kan også være nødvendig for andre personer ved enkelte diagnoser eller tilstander når kostholdet er mangelfullt, ensidig eller næringsstoffer tas dårlig opp i kroppen

Spiser lite eller utelater matvaregrupper

  • Personer med lavt energiinntak bør ta et multivitamin-/mineraltilskudd. Dette gjelder særlig eldre.
  • Personer som av ulike grunner utelater hele matvaregrupper fra kostholdet, for eksempel veganere, vil kunne trenge kosttilskudd.

For mye vitaminer og mineraler kan være skadelig

​For høye doser av vitaminer og mineraler kan være skadelig for kroppen. Det er derfor viktig å følge anvisningene og ikke ta mer enn det som står. For personer som trenger kosttilskudd er det viktig at behovet vurderes i samråd med legen.

Trening og kosttilskudd

​Et variert og energirikt kosthold vil i de aller fleste tilfeller være tilstrekkelig for å dekke næringsbehovet, også for idrettsutøvere. Kosttilskudd er ikke et alternativ til et godt kosthold og aldri en snarvei til gode prestasjoner.

Kosttilskudd, naturmidler og naturpreparater er ikke legemidler og reguleres av matlovgivningen. Det er ingen offentlig kvalitetskontroll før disse produktene kommer på markedet, og produktene som tilbys kan ha varierende kvalitet.