Risikogrupper og deres pårørende

Eldre mann og kvinnelig sykepleier
Foto: Johner/Maskot Bildbyrå AB

Er koronaviruset farligere for noen grupper?

De fleste som blir smittet vil trolig få milde luftveissymptomer som vil gå over av seg selv, mens noen vil få alvorligere sykdom med blant annet lungebetennelse og pustebesvær.

Basert på opplysninger fra utbruddet i Kina, Italia, Storbritannia og USA har følgende grupper høyere risiko for alvorlig forløp av covid-19:

 • Eldre personer (over 65 år)
 • Voksne personer med underliggende kronisk sykdom som hjerte- og karsykdom, diabetes, kronisk lungesykdom, kreft og høyt blodtrykk
 • Personer som røyker og personer som har overvekt eller fedme kan ha en høyere risiko for alvorlig forløp

Det er særlig eldre personer med risikofaktorer som kan få alvorlig forløp av covid-19. Risiko for alvorlig sykdom øker med økende alder og flere risikofaktorer. Det er usikkert om norske pasienter med kroniske sykdommer som er godt behandlet har forhøyet risiko for alvorlig sykdom.

Den europeiske foreningen for hjertesykdommer har stadfestet at det ikke er grunnlag for å endre behandling med blodtrykksmedikamenter (​escardio.org) på bakgrunn av koronavirusutbruddet.

Vi har per i dag lite kjennskap til andre risikogrupper. Det er mulig at personer med alvorlig nyresykdom, leversykdom og personer som har nedsatt immunforsvar (også der det skyldes behandling med medisiner) har økt risiko for alvorlig sykdomsforløp.

Barn ser ut til å få mild sykdom, og det er så langt heller ikke vist at barn med kronisk sykdom får alvorlig forløp av covid-19.

Nettside med fortløpende oppdatering: Hvem har økt risiko for alvorlig koronavirussykdom (covid-19)? (fhi.no)

Bør pasienter som går på behandling som demper immunforsvaret stoppe denne?

Det er ikke grunnlag for å fraråde oppstart eller stoppe pågående immunsupprimerende behandling. Dersom personer som bruker immunsupprimerende behandling blir syke, kan de ta kontakt med egen lege for råd i forhold til medisinering, prøvetagning og undersøkelse.

​Folkehelseinstituttet har egne råd til personer som går på immunsupprimerende behandling, eller som skal starte med slike medikamenter.

Hvordan kan du som er i risikogruppene og dine nærmeste redusere risiko for smitte?

 • Hold deg hjemme så mye som mulig
 • Hold avstand til andre og unngå folkemengder
 • Unngå offentlig transport hvis mulig
 • Pass på å vaske hendene ofte og grundig med såpe og lunkent vann
 • Hånddesinfeksjon er et godt alternativ dersom håndvask ikke er mulig
 • Unngå håndhilsning og klemming
 • Vask hjemmet hyppig, og gå spesielt over flater som ofte berøres
 • Hvis personer i husholdningen ikke føler seg friske (spesielt hvis du mistenker koronavirussykdom), begrens samværet og kontakt lege dersom du har medisinsk behov
 • Unngå å passe yngre barn, da disse ofte har ingen eller milde symptomer på covid-19 og kan smitte deg som er i risikogruppe.

Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse (aldringoghelse.no) har laget informasjon til både helsetjenesten, de eldre selv og deres pårørende om eldre og personer med demens i forbindelse med koronaviruset.

Hvilke tiltak kan du som er i risikogruppen gjøre?

 • Sørg for at du har nødvendige medisiner tilgjengelig. Fortsett med fast medisinering, og gjør kun endringer i samråd med egen lege.
 • Lag avtaler om hvem som kan hjelpe deg med nødvendige innkjøp. Et godt råd kan være at du får varene kun levert til døren.
 • Undersøk om din kommune har avtale med frivillige organisasjoner som kan hjelpe deg ved behov.

Råd til personer med hjemmetjenester og deres pårørende

De som får helse- og omsorgstjenester i hjemmet og deres pårørende/omsorgsgivere skal følge de vanlige rådene til befolkningen og eventuelt rådene til risikogruppene.

Dere kan leve som normalt i hjemmet, og du kan gi den omsorgen du pleier. Det er ikke nødvendig med beskyttelsesutstyr for familie og pårørende i hjemmet. Vask hendene ofte og grundig med såpe og lunkent vann. Hold hjemmet rent på vanlig måte. Gå spesielt over overflater som ofte berøres.

Personer som har symptomer på luftveissykdom bør ikke komme på besøk. Dere bør også unngå å være sammen med barn, siden barn kan smitte deg som er i risikogruppen selv om de ikke virker syke.

Ansatte fra helse- og omsorgstjenester i kommunen trenger ikke beskyttelsesutstyr hvis det ikke er mistanke om smitte, men de skal følge strenge regler om håndhygiene.

Hvis du får luftveissymtomer og dere tar kontakt med fastlegen, vil legen og eventuelt hjemmetjenesten i samråd med dere planlegge videre oppfølging.

Mer fra Folkehelseinstituttet: Helse- og omsorgstjenester i hjemmet og smittevern mot covid-19

Har du spørsmål om korona og trenger noen å snakke med?

Flere brukerorganisasjoner utvider nå bemanningen til å besvare spørsmål fra befolkningen og personer i risikogrupper:

 • Frivillighetens koronalinje: 23 12 00 80 (09:00-15:00 alle dager).
  På frivillighetens koronalinje kan du stille generelle spørsmål om korona og myndighetenes tiltak for å begrense smitte. Telefonene er betjent av trente frivillige fra Nasjonalforeningen for folkehelsen, Norske Kvinners Sanitetsforening og Landsforeningen for hjerte- og lungesyke
 • Lurer du på noe om diabetes og korona? Ring på telefon 815 21 948
 • Snakk med Kreftforeningen om kreft og korona på telefon 21 49 49 21 eller chat
 • Har du lungesykdom og spørsmål om korona? Få råd hos LHL (Landsforeningen for hjerte- og lungesyke)
 • Dersom du har generelle spørsmål kan du også ringe informasjonstelefonen til Helsedirektoratet på telefonnummer 815 55 015.

FHI anbefaler at pasienter med kroniske sykdommer som skal til undersøkelse og avtalte kontroller, opprettholder avtalene med mindre de får annen beskjed. Ved tvil, ta kontakt med behandlende institusjon.

Kan jeg fritt besøke familie og venner på helse- og omsorgsinstitusjoner?

Nei, nå er det ikke lov å besøke sykehus, sykehjem eller andre helseinstitusjoner. Det er innført adgangskontroll og alminnelig besøksstans. Dette er for å ivareta smittevern for pasienter.

Personer som har risiko for å være smittet skal avvises fra alle landets helseinstitusjoner.