Har du behov for lege, annen helsehjelp eller noen å snakke med?

Fordi pågangen til nødtelefonene er så stor, må nødnumrene kun brukes av personer som er akutt syke. Folk som har spørsmål om korona kan finne informasjon på helsenorge.no, bruke chat nederst på siden eller ringe informasjonstelefonen på 815 55 015.

Foto: Mostphotos/Rattanachot Kasa

Når bør jeg kontakte lege?

 • Hvis du er syk, hold deg hjemme.
 • Er du syk og trenger legehjelp, eller har behov for individuell helserådgivning, kontakt fastlege på telefon eller elektronisk.
 • Ring legevakt 116 117 når fastlegen ikke er tilgjengelig og hjelpen ikke kan vente.
 • Ved livstruende sykdom eller skade ring 113.

Vi anbefaler at pasienter med kroniske sykdommer som skal til undersøkelse og avtalte kontroller, opprettholder avtalene med mindre de får annen beskjed. Ved tvil, ta kontakt med legen.

Kontakt legen via e-konsultasjon

For å avlaste telefonlinjene, kan du kontakte fastlegen via e-konsultasjon. Det er ikke alle fastleger som tilbyr dette, men stadig flere fastlegekontor er med i ordningen.

Konsultasjon via telefon eller video

Noen behandlere kan også tilby konsultasjoner via telefon eller video, men det finnes ingen liste over hvem som tilbyr dette.

For å finne ut om din behandler tilbyr dette kan du

 • sjekke behandlerens nettside
 • sende en e-post til behandleren eller klinikken
 • ringe behandleren eller klinikken

Helsestasjons- og skolehelsetjenesten, svangerskapsomsorgen, helsestasjon for ungdom og andre offentlige tilbud

Har du behov for å snakke med jordmor eller helsesykepleier i helsestasjon, skolehelsetjenesten eller helsestasjon for ungdom?

Skolene og barnehagene er for tiden stengt for de fleste, og det gjelder også skolehelsetjenesten. Helsedirektoratet har rådet kommunene til å ha tilgang på telefon til jordmor og helsesykepleier. Hvis du er gravid, barn, ungdom eller forelder kan du ta kontakt hvis du trenger råd, veiledning, eller har behov for noen å snakke med.

For å se hva din kommune tilbyr, se mer informasjon på kommunens hjemmeside, eventuelt undertema helsestasjons- og skolehelsetjenesten og helsestasjon for ungdom.

Ung.no er det offentliges informasjonskanal for ungdom. Her kan du få svar på det du lurer på fra ulike fagpersoner.

Familievernkontoret

Familieverntjenesten kan bidra med å styrke relasjoner og bidra til å dempe konflikter i en uvanlig tid for mange. Det er kanskje viktigere nå enn noen gang når mange barn og voksne må være hjemme sammen hele døgnet i lang tid.

De aller fleste familier greier seg fint hjemme og tar godt vare på hverandre. Men for familier som strever med relasjonene seg imellom kan det blir mer krevende når barna ikke kan gå på skole eller i barnehage og foreldrene har hjemmekontor eller er permittert fra jobben.

Her finner du oversikt over alle familievernkontorene

Spørsmål om korona

Har du andre spørsmål finnes informasjon her på Helsenorges sider om koronavirus eller i chat nederst på siden.  Hvis du ikke finner svar på det du lurer på kan du ringe informasjonstelefonen på 815 55 015 (08:00–18:00 hverdager, 10:00–16:00 i helg). Du kan også kontakte:

 • Frivillighetens koronalinje: 23 12 00 80 (09:00–15:00 alle dager)
  Tjenesten driftes av Nasjonalforeningen for folkehelsen, Norske Kvinners Sanitetsforening og Landsforeningen for hjerte- og lungesyke.
 • Kreftforeningen om kreft og korona på telefon 21 49 49 21 eller chat.
 • Lurer du på noe om diabetes og korona? Ring Diabeteslinjen på telefon 815 21 948.
 • Har du lungesykdom og spørsmål om korona? Få råd hos LHL (Landsforeningen for hjerte- og lungesyke).
 • Funksjonshemmedes fellesorganisasjon (FFO) har relevant informasjon om korona til sine grupper. FFO har også et eget rettighetssenter som kan kontaktes for spørsmål knyttet til bekymring blant annet for konsekvenser av koronasituasjonen.
 • Mange kommuner har opprettet egne koronatelefoner som gir generell informasjon, sjekk nettsiden til din kommune for hvor du kan henvende deg.

Har du behov for noen å snakke med?

Når ting blir vanskelig og du trenger noen å snakke med, eller du er bekymret for en som ikke har det bra, finnes det noen du kan kontakte. Her finner du en oversikt over telefonnumre og chattjenester som kan hjelpe deg.

Hjelpetelefoner og chat:

 • Kirkens SOS Norge er en døgnåpen tjeneste på telefon og internett. Telefon, SOS melding og SOS – Chat. Kirkens SOS tilbyr et lyttende medmenneske, som gir støtte og trøst i møte med den smerten som formidles.
 • Hjelpetelefonen er Mental Helses gratis døgnåpne telefontjeneste for alle som trenger noen å snakke med.
 • Sidetmedord.no er en nettjeneste drevet av Hjelpetelefonen. På Sidetmedord.no kan du dele tanker og følelser med andre brukere eller ansatte veiledere.
 • Foreldresupport er en døgnåpen telefon- og chattetjeneste for omsorgspersoner som trenger hjelp, veiledning eller har behov for å lufte tankene sine med noen.
 • Barn av rusmisbrukere (BAR): barsnakk.no (chat) er for deg som kjenner noen med rusmiddelproblemer og som ønsker å snakke om dine opplevelser.
 • Landsforeningen for forebygging av selvskading og selvmord (LFFS): LFFS Chat og telefon. Her kan du henvende deg om du har tanker om selvskading eller selvmord, eller ønsker råd for hvordan du kan hjelpe en venn.
 • Rustelefonen: Landsdekkende opplysningstjeneste om rus og hjelpetiltak. Erfarne veiledere svarer på spørsmål relatert til alkohol- og narkotikaproblematikk. Både rusbrukere selv, pårørende og profesjonelle er velkomne til å ta kontakt anonymt.
 • Støttetelefon for kriminalitetsofre: Alle som er rammet av kriminelle handlinger, enten direkte eller som pårørende, kan henvende seg til støttetelefon for støtte, råd og veiledning.
 • Pårørendetelefonen er et anonymt lavterskeltilbud der du møter mennesker som selv har erfart hvordan det er å stå nær en som ruser seg.
 • Nasjonal rådgivningstelefon for pårørende er en rådgivningstelefon drevet av Landsforbundet for pårørende innen psykisk helse (LPP).
 • Pårørendesenteret (chat/e-post/telefon) er et nettsted for deg som er pårørende. De tilbyr kunnskap, tips og råd, kontaktinformasjon til lokal hjelp samt oversikt over rettigheter.
 • Piosenteret.no (chat/telefon/e-post): En rådgivningstjeneste for unge pårørende drevet av Pårørendesenteret i Oslo. Med pårørende menes her deg som står nær en person som strever med alvorlig eller langvarig sykdom, uavhengig av om det er en psykisk eller fysisk lidelse, eller rusmisbruk.
 • PIO-Pårørendesenteret: Landsdekkende rådgivningstelefon for pårørende uavhengig av diagnose. Drevet av pårørendesenteret i Oslo.
 • Rådgivning om spiseforstyrrelser (ROS) nettros.no: ROS tilbyr råd og veiledning via chat, telefon, e-post. ROS er en landsdekkende interesseorganisasjon som tilbyr støtte, råd og veiledning til de som sliter eller har slitt med en spiseforstyrrelse, og deres pårørende.
 • Hjelpelinjen (telefon/chat/e-post): Hjelpelinjen kan hjelpe deg som har problemer med pengespill eller dataspill.
 • Vold- og overgrepslinjen: En hjelpelinje for deg som opplever vold eller overgrep i nære relasjoner.
 • Nasjonal kontakttelefon for eldre utsatt for vold: Veiledning og hjelp til alle over 62 år som er utsatt for overgrep. Også pårørende eller andre som har mistanke om overgrep mot eldre, kan benytte denne kontakttelefonen.
 • Landsdekkende telefon for incest- og seksuelt misbrukte og deres pårørende: Hjelper incest- og seksuelt misbrukte gutter, jenter, kvinner og menn, samt pårørende og annen familie til seksuelt misbrukte.
 • DIXI Ressurssenter mot voldtekt: Lavterskeltilbud for deg som er utsatt for voldtekt, eller kjenner noen som er utsatt. Gir ikke behandling, men tilbyr hjelp til selvhjelp.
 • Senter for seksuelt misbrukte menn (SSMM): Tilbud til menn som har vært utsatt for incest og seksuelle overgrep som barn og tenåring, samt foresatte og partnere av overgrepsutsatte menn.
 • Stiftelsen Kirkelig Ressurssenter mot vold og seksuelle overgrep Et kirkelig møte- og samtalested for kvinner og menn som har vært utsatt vold og seksuelle overgrep med særlig vekt på relasjonsbyggende tiltak.

Andre nyttige nettsteder

 • Dinutvei.no er en nasjonal veiviser til hjelpetilbud, informasjon og kunnskap om vold i nære relasjoner, voldtekt og andre seksuelle overgrep og har en spørsmål- og svartjeneste. Målgruppene er både utsatte, utøvere og berørte. Fagpersoner, beslutningstakere og organisasjoner skal også kunne finne informasjon og hente kunnskap i veiviseren.
 • Telefonvenn.no er et tilbud i samarbeid med Norges Frivillighetssentraler. Det er et telefontilbud for alle som trenger en å snakke med. Tilbudet har som mål å motvirke ensomhet og skape trygghet.