Råd til feiringer, sammenkomster og arrangementer

Mye er annerledes i år og det er begrensninger på hvor mange som kan samles. Heldigvis er det mulig å feire, markere og møtes dersom vi følger noen råd og restriksjoner.

Familie som feirer barnebursdag
Foto: Daria Petrenko / MostPhotos

I situasjonen vi er i blir feiringer og sammenkomster annerledes enn vanlig.

Selv om det er mange restriksjoner kan vi samles både hjemme og ute når noe skal feires, markeres eller vi vil møtes i private sammenkomster.

Flere lurer på hvor mange som kan være sammen, hvordan vi kan gjennomføre matservering i private selskap og om besteforeldre kan være sammen med barnebarn. Her har vi oppsummert råd og svar på noen av spørsmålene du kanskje har.

Smittevernrådene er fortsatt viktige

De tre overordnede rådene for å unngå smitte er fortsatt viktige og gjelder også når vi har arrangementer, feiringer og andre sammenkomster:

  • Hold deg hjemme og unngå å få besøk dersom du er syk
  • Hold minst én meter avstand til andre, unntatt de du bor med til vanlig eller de som er dine nærmeste
  • Ha god håndhygiene med hyppig og grundig vask, eller benytt håndsprit

Hvem som er «dine nærmeste» bestemmer du selv, men det bør ikke være for mange og det bør være de samme over tid. For de fleste vil «de nærmeste» være de du bor med, en kjæreste eller den aller nærmeste familie, for andre ens nærmeste venn.

Det er mange som storhandler før langhelger og utfartsdager. Husk at du fremdeles bør holde avstand på minst én meter til andre i butikken og ha god håndhygiene. Hvis du kan, er det et godt råd å handle på tidspunkt hvor det er færre i butikken.

Hvor mange kan vi være samlet til feiringer, arrangementer og sammenkomster?

Hvor mange som kan samles til arrangementer og andre sammenkomster avgjøres av om arrangementet avholdes på privat eiendom eller offentlige steder. Arrangementer på offentlige steder forutsetter at det er en ansvarlig arrangør.

For arrangementer på private steder kan inntil 20 personer være samlet, men det må være minst én meter mellom gjestene. Det må ikke være en meter mellom dem man angir som sine nærmeste eller som tilhører samme husstand. Hver person teller som én, selv om man er del av samme familie. Ikke inviter flere enn du har god plass til, og gjør det lett for gjestene dine å holde avstand. Se mer detaljerte anbefalinger om gjennomføring av barnebursdager.

Det kan være lettere å holde avstand utendørs enn innendørs.

For arrangementer på offentlig sted kan det etter 15. juni være opptil 200 personer samlet. Forutsetningen er at det er en ansvarlig arrangør. Ansatte eller oppdragstakere som står for gjennomføringen av et arrangement på offentlig sted regnes ikke som en del av arrangementet. På arrangementene må det være mulig for deltakerne å holde minst én meter avstand til personer de ikke bor med. Arrangøren må sørge for at det er nok plass til at alle deltakerne kan holde minst én meter avstand, og ha oversikt over hvem som er tilstede. Det samme gjelder arrangement i lokaler som leies ut, inkludert i hotellfasiliteter, grendehus, forsamlingshus, konferansesaler og haller.

Hva menes med arrangement og offentlig sted?

Med arrangement menes blant annet konserter, seminarer, varemesser, midlertidige markeder, bursdager, bryllup, begravelser og religiøse samlinger. Loppemarkeder til inntekt for frivillige organisasjoner omfattes ikke.

Med offentlig sted menes et sted bestemt for alminnelig ferdsel eller et sted der allmennheten ferdes. Det samme gjelder arrangementer i lokaler og utendørs arealer som leies eller lånes ut, inkludert hoteller, grendehus, forsamlingshus, konferansesaler og haller.

Regjeringen har svart på en rekke spørsmål knyttet til arrangementer og stenging av enkelte virksomheter. Disse spørsmålene og svarene til dem kan du lese hos regjeringen.no.

Hvem blir gjort til ansvarlig arrangør ved leie av lokaler?

Det viktigste er at det skal være utpekt en ansvarlig arrangør som politi og helsemyndigheter kan forholde seg til, og som vil være i stand til å ivareta oppgaven. Dette kan være leietaker eller utleier.

Ved private arrangementer er det naturlig at leietakeren tar oppgaven som arrangør, men det kan også avtales med utleier at denne tar hånd om hele eller deler av oppgaven. Det er trolig mest praktisk at leietakeren holder oversikt over de som er til stede og gir informasjon til de inviterte om smittevernreglene. Ved leie av restaurantlokale eller konferanselokale hvor restauranten eller hotellet utfører oppgaver i forbindelse med arrangementet, kan det være mer naturlig at eier av virksomheten er ansvarlig for at krav til smittevern overholdes.

Hvis man leier et lokale uten å ha en klar avtale med utleieren om hvem som står som ansvarlig arrangør, vil det lett bli leietakeren selv som blir holdt ansvarlig.

Les mer om anbefalinger for arrangement på offentlig sted hos Helsedirektoratet.

For mer informasjon, les regjeringens spørsmål og svar om arrangementer.

Hvem kan inviteres som gjester?

Så lenge du er frisk kan du få besøk av friske gjester.

Gjør det lett for gjestene å vaske hender, både når de kommer og underveis. Bruk gjerne tørkepapir eller legg fram flere håndklær. Det kan også være lurt å sette fram håndsprit.

Du kan også få besøk av besteforeldrene eller andre gjester over 65 år.

De som er i risikogruppen for covid-19 bør følge rådene om håndvask og avstand ekstra nøye. Les mer om råd til risikogruppene her.

Om det er mulig, er det best å treffes utendørs fordi det er lettere å følge anbefalingen om å holde minst en meter avstand til hverandre utendørs enn innendørs. Nå må vi være sammen uten å klemme andre enn de vi bor sammen med til vanlig eller som er våre nærmeste.

Når noen overnatter hos deg bør alle være ekstra nøye med hygiene og huske å holde avstand. Overnatting gir større smitterisiko enn kortere dagsbesøk. Ved overnatting deler gjester og verter ofte bad, tar på flere av de samme overflatene og det er vanskeligere å holde avstand.

Tips for tilberedning og servering av mat

Så langt tyder det ikke på at koronavirus smitter via mat eller drikkevann. Men god håndhygiene forebygger smitte. Derfor er det, som alltid, viktig at de som lager maten har god håndhygiene med grundig og hyppig håndvask. Det er også viktig at de som lager maten er friske. Det samme gjelder gjestene, de må være friske og vaske hendene før måltidet. Gjestene kan bruke det samme serveringsbestikket, men alle må ha hvert sitt spisebestikk. Unngå fingermat.

Dersom du ønsker mer informasjon om mat og drikke, kan du lese mer hos Mattilsynet.

Kan vi spise på restaurant?

Dere kan gjerne spise på restaurant så lenge dere holder minst en meter avstand og vasker hendene før måltidet. Restauranten dere besøker har ansvar for at dette er mulig. De som bor sammen til vanlig kan ha mindre avstand enn en meter.

Kan jeg reise med kollektivtransport når jeg skal bort?

Det er et mål å unngå at det er mange samlet for tett sammen. Derfor bør du unngå å reise i rushtiden hvis du kan. Du bør også vurdere om det er mulig å holde minst en meter avstand til andre passasjerer enn de du bor med til vanlig før du går på. Dersom det er trangt, vurder om du eventuelt kan vente til neste avgang. Dersom du har mulighet er det et godt råd å ta seg frem med sykkel, gange eller egen bil.

Les mer om råd for kollektivreisen her.