Omfattende tiltak for å hindre spredning av koronaviruset

Det er vedtatt omfattende tiltak for å hindre spredning av koronaviruset og for å bidra til å opprettholde nødvendige helse- og omsorgstjenester. ​24. mars informerte regjeringen om innskjerpinger i anbefalingene og at de omfattende tiltakene i første omgang vil vare fram til 13. april 2020. Tiltakene kan bli forlenget etter dette.

Foto: Mostphotos / Everything

Skjerpede anbefalinger om å holde avstand

Når vi er sammen, bør vi ikke være mer enn 5 personer samlet, og vi bør holde en fysisk avstand på minst 2 meter mellom oss. Avstanden gjelder både innad i gruppen og til andre personer. Dette gjelder ikke for personer som lever sammen til vanlig.

I lokaler hvor 2 meter avstand kan være vanskelig å overholde, men som bør holdes åpne (som butikker og apotek), bør man ha en avstand mellom personer på minst 1 meter.

Bakgrunnen for disse anbefalingene er at risikoen for smitte øker med tiden man er sammen og jo mindre avstanden mellom personer er.

Stenging og forbud

Helsedirektoratet har besluttet forbud mot og stenging av:

  • Kulturarrangementer
  • Idrettsarrangementer og organisert idrettsaktivitet både innendørs og utendørs
  • Alle virksomheter i serveringsbransjen, med unntak av serveringssteder der det foregår servering av mat, det vil si kantiner og spisesteder som kan legge til rette for at besøkende og personell kan holde minst 2 meters avstand til hverandre.
  • Servering av mat skal ikke skje som buffet. Serveringsbransjen omfatter restaurant, bar, pub og uteliv.
  • Treningssentre
  • Virksomheter som tilbyr frisørtjenester, hudpleie, massasje og kroppspleie, tatovering, hulltaking (piercing) og liknende
  • Svømmehaller, badeland og liknende
  • Fysioterapeuter og manuellterapeuter, kiropraktorer, optikere, fotterapeuter, logopeder, psykologer, virksomheter som utfører komplementær og alternativ medisin og alternativ behandling (endret fra 16.03.20).
  • Andre virksomheter utenfor spesialisthelsetjenesten som tilbyr tjenester som ikke anses som nødvendig helsehjelp, der tjenesten involverer fysisk personkontakt med mindre enn to meters avstand og med varighet over 15 minutter, inkludert aktivitører, tannpleiere med flere (endret fra 16.03.20).
Det er noen unntak fra listen over som gjelder for blant annet psykologer, samt optikere og andre som driver varesalg. For mer informasjon, se Vedtak om å stenge ytterligere virksomheter (helsedirektoratet.no).

Detalj- og varehandel

​Detalj- og varehandel vil holde åpent. Det er ingen grunn til å hamstre mat. Dagligvarebutikkene vil holde åpent.

Forbud mot utenlandsreiser for helsepersonell som jobber med pasientbehandling

Helsedirektoratet har vedtatt at helsepersonell som jobber med pasientbehandling forbys å reise til utlandet. Forbudet gjelder både tjenestereiser og privatreiser. Kostnader vil bli kompensert.

Vedtaket gjelder fra 12. mars kl. 18:00 og foreløpig ut april 2020.

Reiser

Innenlands

Unngå reiser som ikke er strengt nødvendig, unngå offentlig transport hvis du kan, og andre steder hvor du lett kommer nær andre.

Regjeringen innførte 20. mars et forbud mot å overnatte på fritidseiendom utenfor egen kommune. Les mer om hytteforbudet på regjeringens nettsider.

Det gis unntak for personer som bor sammen med et hustandsmedlem som er i isolasjon med påvist koronavirus.

Personer som er i karantene fordi de bor sammen med en som er bekreftet smittet, kan dermed overnatte på hytta i den perioden den smittede er i isolasjon hjemme. Den smittede skal bli hjemme, mens de andre personene i husstanden kan overnatte på hytta.

Utenlands

Alle utenlandsreiser som ikke er strengt nødvendig frarådes. Det er regler for karantene for alle som kommer fra reiser i utlandet.

Kollektivreiser og jobbe hjemme

​Helsemyndighetene anbefaler hjemmekontor hvis det er mulig, og dette avklares med arbeidsgiveren.

Kollektivtransporttilbudet opprettholdes. Grunnen til dette er at folk med kritiske samfunnsfunksjoner skal komme seg til og fra jobb og kunne holde avstand til hverandre.

Det innføres adgangskontroll i helseinstitusjoner

​Helsedirektoratet anmoder om å ikke besøke personer i institusjoner med sårbare grupper (eldre, psykiatri, fengsel osv).

Det innføres restriksjoner for besøkende til alle landets helseinstitusjoner og innføring av adgangskontroll for å ivareta smittevern for pasienter i landets helseinstitusjoner. Personer som har risiko for å være smittet skal avvises fra alle landets helseinstitusjoner. Helsedirektoratet vil gi råd til helsetjenesten om dette.