Gradvis gjenåpning

Norske myndigheter har lagt opp til en kontrollert og trinnvis gjenåpning av samfunnet og en plan for justering av koronatiltakene.

Foto: Kasto80 / Mostphotos

Det er helt avgjørende at vi fortsatt følger helsemyndighetenes råd om å holde avstand, vaske hendene og holde oss hjemme når vi er syke. Skal vi kunne fortsette gjenåpningen av samfunnet må vi være ekstra nøye for at vi fortsatt skal ha kontroll på smittesituasjonen.

Tiltakene vi har gjennomført i fellesskap har hatt god effekt. Derfor kan regjeringen åpne samfunnet trinnvis fram mot sommeren. 

For full oversikt over myndighetenes tiltak våren 2020 se tidslinje på regjeringen.no.

Vi må fortsatt holde avstand og ha god håndhygiene

I virksomheter som gjenåpner skal egne standarder for smittevern følges. Utenfor disse virksomhetene er det viktig at alle fortsetter å følge de grunnleggende rådene for smittevern og holder god avstand til andre og vasker hendene jevnlig.

Når vi er sammen i private lag, bør vi ikke være mer enn 20 personer samlet, og vi bør holde en avstand på minst en meter mellom oss, og mer der det er mulig. Rådet om avstand gjelder ikke for personer som lever sammen til vanlig.

Tidslinje for gradvis gjenåpning av samfunnet

Vi har i fellesskap fått kontroll på smittespredningen. Derfor velger regjeringen å lette på de strenge tiltakene. Målet er at flest mulig aktiviteter og virksomheter som har vært stengt, kan åpne før sommeren. Dette forutsetter at vi fortsatt har kontroll på smittesituasjonen.

Les  pressemeldinger til regjeringen om trinnvis gjenåpning

Fra og med 1. juni gjelder følgende endringer

 • Trening for barne- og ungdomsidrett for unge til og med 19 år åpnes igjen. Det åpnes for at barn og unge kan trene innendørs og utendørs uten å holde en meter avstand i grupper på inntil 20 personer, helst faste grupper. For flere detaljer, les mer om smittevernveilederen for idretten (helsedirektoratet.no).
 • Organisert svømming og svømmetrening, inkludert svømmeopplæring og skolesvømming, kan gjenopptas forutsatt at anbefalte smitteverntiltak følges. Les mer om veiledning for organisert svømming hos FHI.
 • Serveringssteder som ikke selger mat kan åpne, så lenge de kan holde regelen om avstand på minst én meter. Det skal stilles krav i forskrift om sitteplasser og bordservering.
 • Fornøyelsesparker kan åpne.
 • Nye regler for smittekarantene gjelder fra 1. juni. Samtidig åpner regjeringen for like karanteregler for arbeidsreiser til og fra de nordiske landene. Les mer om reisekarantene og smittekarantene.

Fra og med 15. juni tas det sikte på å gjøre følgende

 • Det åpnes for arrangementer med opptil 200 personer.
 • Intensjon om å åpne treningssentre, forutsatt at helsemyndighetene i samarbeid med bransjen har kommet fram til forsvarlige smitteverntiltak.
 • Intensjon om å åpne badeland og svømmehaller generelt for publikum, forutsatt at helsemyndighetene i samarbeid med bransjen har kommet fram til forsvarlige smitteverntiltak.
 • Det gis fritak fra reisekarantene for reisende som ankommer Norge fra Danmark fra og med 15. juni.
 • Seriespill i toppfotballen blir tillatt fra 16. juni, etter unntak i covid-19-forskriften.

Virksomheter og arbeidsplasser

Arbeidsgivere bør sikre at de ansatte kan holde en avstand på minst én meter i hele arbeidstiden. I områder av landet der de ansatte er avhengig av å bruke offentlig transport, oppfordres arbeidsgivere å legge til rette for hjemmekontor og elektronisk møtevirksomhet i så stor grad som mulig, med fysisk tilstedeværelse på arbeidsplassen bare når det er nødvendig. Dette gjelder særlig i Oslo-området og i andre byer med press i kollektivtrafikken.

Det er publisert en veileder for bruk av hjemmekontor som virkemiddel for å redusere smitte av covid-19, og råd for tilrettelegging av arbeidsplasser.

Virksomheter hvor det er én-til-én-kontakt, som for eksempel frisør, hudpleie, massasje og føreropplæring, kan holde åpent hvis krav om smitteverntiltak følges.

Det er utarbeidet en smittevernveileder for smittevernfaglig forsvarlig drift i virksomheter med én-til-én-kontakt som frisører, kroppspleie mv. I veilederen gis det råd om hvordan virksomheter på en forsvarlig måte kan ivareta smittevernet og forebygge spredning av covid-19. Målet er å beskytte kunder og ansatte og begrense smittespredning.

Virksomheter hvor helsepersonell som tannleger, fysioterapeuter, psykologer og andre har én-til-én-kontakt, kan møte pasientene sine ansikt til ansikt, forutsatt at en bransjestandard for smittevern blir fulgt.


Veilederen gjelder også for tannhelsepersonell, men disse har i tillegg fått utarbeidet egne anbefalinger for tannhelsetjenesten.

Idrett, kultur og arrangementer

Barne- og ungdomsidrett

 • Fra 1. juni åpnes det for trening i barne- og ungdomsidretter for unge til og med 19 år. Barn og unge kan trene innendørs og utendørs uten å holde en meter avstand i grupper på inntil 20 personer. Dette gjelder idretter som for eksempel håndball, fotball og andre lagidretter.
 • Barne- og ungdomsidretter med tett en-til-en-kontakt mellom utøverne, slik som kampsport, bryting, pardans og tilsvarende, kan gjenoppta treninger for barn og unge så lenge antall treningspartnere begrenses til et fåtall faste.
 • Unntaket fra anbefalingen om en meters avstand gjelder kun for trening og idrettsaktiviteter. For idrettsarrangementer, som kamper, cuper og stevner, gjelder fortsatt krav om minst 1 meters avstand og inntil 50 personer.

Kultur og idrett

 • Idrettsaktiviteter kan gjennomføres når Helsedirektoratets anbefalinger om avstand og grupper følges.
 • Det er utarbeidet en smittevernveileder for idretten som gir råd om hvordan idrettslag og foreninger kan ivareta smittevernet og forebygge korona-smitte. Idrettslagene og foreningene er selv ansvarlige for at de ulike aktivitetene gjennomføres på en smittevernfaglig forsvarlig måte.
 • Treninger og organisert idrett kan gjennomføres for inntil 20 personer som holder minst én meter avstand.
 • Idrettshaller kan åpne, men det er forbud mot å bruke garderobene i hallene.
 • Korps, kor, band og orkester kan gjennomføre musikkøvelser i tråd med Veileder for smittevern for musikkøvelser.

Arrangementer

 • Det er tillatt med arrangementer på offentlig sted for inntil 50 personer. Det forutsetter at det er en ansvarlig arrangør og at deltakerne kan holde minst én meter avstand til personer som de ikke bor sammen med. Ansatte eller oppdragstakere som står for gjennomføringen av arrangement på offentlig sted skal ikke regnes som en del av arrangementet.
 • I private sammenhenger kan vi nå være maksimalt 20 personer samlet, så lenge vi holder én meter avstand mellom oss.
 • Forbudet mot å gjennomføre arrangementer med flere enn 500 mennesker er forlenget til å gjelde perioden 15. juni til og med 31. august 2020.

Hva menes med arrangement og offentlig sted?

I følge covid-19-forskriften er det følgende:
 • Med arrangement menes:
  • idrettsarrangement, inkludert stevne, cup og kamp, men ikke organisert idrettsaktivitet i form av trening
  • kulturarrangement, inkludert konsert, utstillingsåpninger, opera, ballett, teater og kino
  • andre arrangementer, inkludert seminarer, bursdager, bryllup, begravelser, religiøse samlinger og lignende
 • Med offentlig sted menes et sted bestemt for alminnelig ferdsel eller et sted der allmennheten ferdes.
Regjeringen har svart på en rekke spørsmål knyttet til arrangementer og stenging av enkelte virksomheter som treningssentre. Disse spørsmålene og svarene til dem kan du lese hos regjeringen.no.

Utenlandsreiser

Utenriksdepartementet opprettholder gjeldende reiseråd som fraråder alle reiser som ikke er strengt nødvendige til alle land fram til 20. august 2020. Fra 15. juni gjøres det unntak for krav om 10 døgns karantene ved ankomst til Norge etter besøk i Danmark. For ytterligere informasjon, se spørsmål og svar fra regjeringen.

Reiserådene skal redusere faren for at nordmenn blir smittet i utlandet og at smittede personer kommer til Norge.

Samtidig vil myndighetene forsøke å gjøre lettelser:

 • Innen 15. juni vil det vurderes om det kan gjøres unntak fra reiserådet for reiser til de nordiske landene. Det gis fritak fra Danmark fra 15. juni.
 • Innen 20. juli vil det vurderes om det kan gjøres unntak for reise til enkelte andre nærliggende land i Europa. Denne vurderingen vil skje i samråd mellom utenriks-, helse- og justismyndighetene.

Det er regler for karantene for alle som kommer fra reiser i utlandet. Det gis unntak fra karanteneplikten i seks måneder for personer som har gjennomgått covid-19.

Fra 1. juni er det gjort unntak fra plikten om reisekarantene ved arbeidsreiser i Norden. Unntaket gjelder reise mellom bolig og arbeidssted og mens du er i arbeid. Unntaket gjelder kun i den tiden du er på reise mellom bolig og arbeidssted og i den tiden du er i arbeid. Du skal likevel så langt som mulig unngå nærkontakt med andre personer både på arbeid, og på veien til og fra.

Besøk i helse- og omsorgsinstitusjoner

Helsedirektoratet har publisert en anbefaling for besøk i helse- og omsorgsinstitusjoner under covid-19-pandemien. Her finner du nærmere informasjon om detaljer og vurderingskriterier for gjennomføring av besøk.

Det skal så langt som mulig legges til rette for besøk på sykehus, sykehjem eller andre helse- og omsorgsinstitusjoner. Besøkene skal vurderes og avtales i forkant, og de skal registreres.

Vurderingen går ut på at hver enkelt person sitt behov for besøk veies opp mot risiko for smittespredning, risiko for alvorlig forløp av covid-19 hos den enkelte, lokal smittesituasjon og institusjonen sin kapasitet til å gjennomføre besøk. Alle besøk skal skje i tråd med nasjonale smittevernanbefalinger.

Institusjonen skal i særlig grad legge til rette for besøk når det er et barn som er pasient, beboer eller pårørende.

Alle besøk skal registreres slik at helsemyndigheter kan drive smittesporing dersom det blir et behov for det.