Skjemaer for endring i kjernejournal

​Du kan se din kjernejournal ved å logge deg inn på disse nettsidene og registrere ulike opplysinger. De som ikke har tilgang på Internett skal likevel kunne få lagt inn opplysninger i sin kjernejournal.

Bruk skjemaene på denne siden til å få lagt inn, slettet eller endret opplysninger i din kjernejournal.
Foto: Johnér Bildbyrå AB

Kjernejournal samler informasjon fra flere kilder og gjør disse opplysningene tilgjengelig både for deg og for helsepersonell.

​Du kan selv bidra til å gjøre kjernejournal bedre ved å registrere opplysninger i din kjernejournal. Det vil gi helsepersonell et mer utfyllende bilde av deg og din helse. Opplysningene kan være:

  • Nærmeste pårørende - personer du ønsker helsepersonell skal ta kontakt med dersom du blir syk.
  • Spesielle kommunikasjonsbehov - opplysninger om utfordringer med syn, hørsel, tale eller språk.
  • Sykdomshistorikk - tidligere helsetilstander eller sykdommer helsepersonell bør kjenne til.

Dersom du ikke kan eller vil behandle informasjonen om deg via helsenorge.no, kan du bruke​​​​​​​​​ skjemaene på denne siden til å få lagt inn, slettet eller endret opplysn​inger i din kjernejournal.

Veiledning for helsenorge.no (23 32 70 00)

Skjemaene på denne siden er utarbeidet av Direktoratet for e-helse. Har du spørsmål som gjelder kjernejournal eller skjemaene du finner i oversikten nedenfor, kan du kontakte Veiledning helsenorge.no på telefon 23 32 70 00. Denne hjelpetelefonen er opprettet for å gi deg hjelp og nødvendig informasjon om helsetjenester i Norge. Telefontiden er hverdager kl. 08:00 - 15:30.

På denne siden finner du en oversikt over de skjemaene du selv kan fylle ut i forbindelse med bruken av din kjernejournal.​​

Skjema for innsyn

Skjema for blokkering og begrensing av tilgang

Skjema for reservasjon

Fullmaktskjema

Skjema for melding om feil

Skjema for egenregistrering

Skjema for å melde mistanke om snoking