Hvordan går du frem for å få hjelp ved en kritisk hendelse?

Her finner du noen råd om hvor du kan henvende deg om du trenger hjelp eller noen å snakke med.

Her finner du noen råd rundt hvor du kan hendvede deg om du trenger hjelp eller noen å snakke med.
Foto: Johnér Bildbyrå AB
  • Start i kommunen der du bor.
  • Se på din kommunes hjemmeside.
  • I de fleste kommuner vil det være flere muligheter.
  • Ha lav terskel for å ta kontakt med fastlegen din.

Du kan henvende deg til fastlegen din, legevakten eller til det psykososiale kriseteamet i kommunen direkte der det er tilrettelagt for dette, eller via legevakt. Rutinene varierer mellom kommuner. Kriseteamet har fagutdannet personell som kan hjelpe.

Mange kommuner har en egen avdeling for psykisk helsearbeid eller en psykisk helsetjeneste.

En del kommuner har psykologtilbud som er gratis og uten henvisning.

Helsesykepleierne kan også gi god hjelp.

Ved behov kan fastlegen eller annet fagpersonell i kommunen hjelper deg med å få kontakt med spesialisthelsetjenesten.

​Finn fastlegen din

​Kommunenes nettsider

Familievernkontoret

​Familievernkontorene kan gi veiledning og råd for å håndtere og bearbeide ulike typer utfordringer og kriser i familien.

Barne-, ungdoms- og familieetaten (Bufetat) har oversikt over alle familievernkontorene med kontaktinformasjon.

Hjelpetelefoner