Frisklivssentral

Vil du ha hjelp til bedre form, bedre kosthold eller snus- og røykeslutt, kan frisklivssentralen være noe for deg. Du kan også få veiledning for å leve bedre med kroniske plager og sykdom.

Brukere av frisklivssentral i utendørsaktivitet
Foto: Inger M. Skarpaas/Helsedirektoratet

Fastlegen, annet helsepersonell eller Nav kan gi deg en henvisning, eller du kan selv ta kontakt.

Over halvparten av kommuner og bydeler i Norge har en frisklivssentral. Dersom du lurer på om det er en frisklivssentral der du bor, kan du ta kontakt med din kommune eller sjekke oversikt over frisklivssentraler.

Oversikt over frisklivssent​raler (Excel)​.

Det finnes også lærings- og mestringstilbud, hvor det legges til rette for at du skal få bedre innsikt i egen situasjon og bli styrket i å mestre livet.

Hjelper deg å finne tilbud som passer

Frisklivssentralen kan hjelpe deg til å sette konkrete mål, finne frem til aktiviteter og tilbud som passer for deg, og gi deg støtte til å gjennomføre det du har planlagt. Veiledning og oppfølging foregår både individuelt og i grupper og tar utgangspunkt i dine behov og det du ønsker å oppnå. Frisklivssentralen er en helsetjeneste, og de som jobber der er helsepersonell.

Alle frisklivssentraler skal gi hjelp til å:

  • bli mer fysisk aktiv
  • få et sunnere kosthold
  • slutte å snuse- eller røyke

Mange frisklivssentraler har tilbud til barn og unge med familier. Noen har også tilbud om hjelp til mestring av depresjon og belastninger, søvnvansker og risikofylt alkoholbruk.

Helsedirektoratet har også informasjon om frisklivssentraler.​

 

Fysisk aktivitet på frisklivssentralen

Frisklivssentralen gir deg hjelp til å komme i gang med fysisk aktivitet gjennom individuell veiledning og tilbud om å delta i ulike grupper og aktiviteter. Aktivitetene foregår både ute og inne og legges opp slik at alle kan delta uansett fysisk form og funksjon. Aktivitetsglede og sosialt felleskap vektlegges.

Du får mulighet til å bli kjent med ulike aktivitetstilbud som du kan benytte når oppfølgingen i frisklivssentralen er avsluttet. Du kan også få veiledning i bruk av selvhjelpsmateriell slik som Aktivitetsdagboken – for deg som vil bli i bedre form.

Bra Mat på frisklivssentralen

Frisklivssentralen gir deg støtte til å gjøre endringer i kostholdet gjennom individuelle samtaler og Bra Mat-kurs. På kurset får du praktiske råd om valg og innkjøp av matvarer og matlaging, lærer å forstå varedeklarasjoner og får utvekslet erfaringer med andre.

Her kan du få tips til sunn hverdagsmat.

Hjelp til snus- og røykeslutt på frisklivssentralen

Frisklivssentralen gir deg hjelp til snus- og røykeslutt gjennom individuell veiledning og snus- og røykesluttkurs. Det kan være lettere å slutte sammen med andre.

Det finnes ingen fasit for hvordan du lettest slutter å røyke eller snuse. De som får hjelp til å slutte lykkes oftere enn de som prøver på egen hånd.