Du har en nettleser som vi ikke støtter. Les om godkjente OS/nettleserversjoner

Hopp til hovedmeny Hopp til innholdet

Refusjon av utgifter til tandemsykkel

Synshemmede, bevegelseshemmede og psykisk utviklingshemmede som er over 26 år, kan få refundert utgifter til anskaffelse av tandemsykkel fra Helfo.

Foto: Morten Rakke / Helfo

Du kan få dekket utgifter til anskaffelse av tandemsykkel med inntil 11 406 kroner.

Lege må bekrefte at du på grunn av funksjonshemming ikke er i stand til å sykle alene, at du vil ha helsemessig utbytte av å sykle, og at forholdene ellers ligger til rette for bruk av tandemsykkel.

Du må også ha inngått avtale med medsyklister som er villige til å sykle jevnlig sammen med deg. Denne avtalen må være skriftlig og innehold navn og adresse til medsyklistene.

Du kan søke om forhåndsgodkjenning

​Dersom du ønsker å være sikker på at du vil få dekket utgifter til tandemsykkel, kan du søke Helfo om forhåndsgodkjenning. Du må da sende nødvendig dokumentasjon til Helfo. Se informasjon under om hvordan du søker.

Når søknaden er behandlet, vil du få et vedtak i posten.

Send søknad digitalt til Helfo

​Du kan søke om dekning av utgifter til tandemsykkel ved å bruke digitalt skjema. Les om digitalt skjema her.

Skal du søke om forhåndsgodkjenning, må du sammen med søknaden legge ved legeerklæring og erklæring fra medsyklistene.

Har du fått forhåndsgodkjenning, må du legge ved spesifisert kvittering som inneholder produktnavn, pris, kjøpsdato og navn på forhandler.

Har du ikke søkt om forhåndsgodkjenning, må du i tillegg til spesifisert kvittering legge ved legeerklæring og erklæring fra medsyklistene.

​«Kvitteringsskjema for utgifter som kan dekkes etter folketrygdloven §5-22 (bidrag, 05-22.22)» Bokmål | Nynorsk

Saksbehandlingstid

Saksbehandlingstiden hos Helfo er inntil åtte uker.

Fullmakt ved Helfo-henvendelser

​Kontakter du Helfo på vegne av noen andre, må du ha fullmakt.

Foreldre/foresatte må også ha fullmakt fra barn over 16 år. Dette er fordi den helserettslige myndighetsalderen er 16 år.

​«Fullmaktsskjema for Helfo-henvendelser/Power of attorney form for requests to Helfo (21-00.01)» Bokmål | Nynorsk | English 

Helseopplysninger er sensitiv informasjon som ikke bør sendes med e-post. Vi ber deg derfor om å sende fullmakten til Helfo som vedlegg i digitalt skjema, eller med brevpost til Helfo, Postboks 2415, 3104 Tønsberg. Husk å legge ved kopi av gyldig legitimasjon.