Du har en nettleser som vi ikke støtter. Les om godkjente OS/nettleserversjoner

Hopp til hovedmeny Hopp til innholdet

Dekning av madrass- og puteovertrekk

Helfo kan gi delvis dekning av utgifter til madrassovertrekk og puteovertrekk.

Madrass- og puteovertrekk kan delvis dekkes av HELFO for barn og unge under 16 år med middallergi.
Foto: Johnér Bildbyrå AB

Barn og ungdom under 16 år med dokumentert middallergi kan få dekket utgifter til madrass- og puteovertrekk.

Hva dekkes av utgifter til madrass- og puteovertrekk?

​Helfo dekker utgifter til madrass- og puteovertrekk med inntil 1 426 kroner (inklusiv merverdiavgift) for madrassovertrekk, og med inntil 286 kroner (inklusiv merverdiavgift) for puteovertrekk. Utgiftene dekkes kun én gang.

Overtrekkene må være anbefalt av Norges Astma- og allergiforbund (NAAF).

Behovet for madrass- og puteovertrekk må dokumenteres ved uttalelse eller epikrise fra spesialist i barnesykdommer, lungesykdommer, øre- nese- halssykdommer, indremedisin eller hudsykdommer, eller ved å sende inn en uttalelse eller epikrise fra spesialist i allmennmedisin som har godkjenning til å bruke takst for allergologisk utreding. Av uttalelsen må det gå fram at du har middallergi.

Du må selv betale for madrass- og puteovertrekket, og deretter kreve refusjon fra Helfo.

Når søknaden er behandlet, vil barnet få et vedtak fra Helfo i posten.

Send søknad digitalt til Helfo

​Du kan søke om dekning av utgifter til madrass- og puteovertrekk ved å bruke digitalt skjema. Les om digitalt skjema her.

Sammen med søknaden om refusjon må du legge ved legeerklæring og spesifiserte kvitteringer som inneholder produktnavn, pris, kjøpsdato og navn på forhandler.

Helfo må ha mottatt kravet senest innen 30. juni året etter at du hadde utgiftene.

Papirskjema

Dersom du ikke har mulighet til å benytte vårt digitale skjema, kan du i stedet fylle ut og sende inn

​«Kvitteringsskjema for utgifter som kan dekkes etter folketrygdloven §5-22 (bidrag, 05-22.22)» Bokmål | Nynorsk

sammen med originale, spesifiserte kvitteringer og legeerklæring til Helfo, Postboks 2415, 3104 Tønsberg. Det kan være lurt å ta en kopi av originalkvitteringene før du sender dem.

Dersom du fyller ut skjema på vegne av barn under 16 år, er det barnets personopplysninger som skal fylles inn. Det er imidlertid foreldre/foresatte som skal undertegne skjemaet.

Saksbehandlingstid for madrass- og puteovertrekk

​Saksbehandlingstiden hos Helfo er inntil åtte uker.

​Fullmakt ved Helfo-henvendelser

​Kontakter du Helfo på vegne av noen andre, må du ha fullmakt. Foreldre/foresatte må også ha fullmakt fra barn over 16 år. Dette er fordi den helserettslige myndighetsalderen er 16 år.

​«Fullmaktsskjema for Helfo-henvendelser/Power of attorney form for requests to Helfo (21-00.01)» Bokmål | Nynorsk | English 

Helseopplysninger er sensitiv informasjon som ikke bør sendes med e-post. Vi ber deg derfor om å sende fullmakten til Helfo som vedlegg i digitalt skjema, eller med brevpost til Helfo, Postboks 2415, 3104 Tønsberg. Husk å legge ved kopi av gyldig legitimasjon.