hjelp_zanzu_gravid og fodsel

Organisasjonsnavn: Zanzu

Beskrivelsen: Informasjon om graviditet og fødsel på arabisk, engelsk, farsi, norsk, polsk, somali og tigrinja, rettet mot innvandrere og andre med kort botid.

Lenke: zanzu.no

Primærtema: Gravid; Etter fødsel; Gravid uke for uke