Generell informasjon

Organisasjonsnavn: Rådgivning om spiseforstyrrelser (ROS)

Beskrivelsen: ROS er en landsdekkende interesseorganisasjon som tilbyr støtte, råd og veiledning til de som sliter eller har slitt med en spiseforstyrrelse, og deres pårørende.

Lenke: nettros.no

Primærtema: Spiseforstyrrelser; Pårørende