Generell informasjon

Organisasjonsnavn: Rådet for psykisk helse

Beskrivelsen: Rådet for psykisk helse er en paraplyorganisasjon som skal være en pådriver for god psykisk helse.

Lenke: psykiskhelse.no

Primærtema: Psykisk helse; Depresjon