Generell informasjon

Organisasjonsnavn: Hjelp til Hjelp

Beskrivelsen: Nettside med hensikt å gjøre det enklere å lete etter psykisk helsehjelp.

Lenke: Nettportal for psykisk helse

Primærtema: Psykisk helse