hjelp_pio_chat

Organisasjonsnavn: PIO-Ung chat

Beskrivelsen: En rådgivningstjeneste for unge pårørende.

Åpningstider: Tirsdager: 16–20, onsdager: 16–20

Lenke: Piosenteret.no/chat

Primærtema: Pårørende