hjelp_parorende_barnsbeste

Organisasjonsnavn: BarnsBeste

Beskrivelsen: Nasjonalt kompetansenettverk for innsamling, systematisering og formidling av kunnskap om barn som har foreldre med somatiske, psykiske og/eller rusrelaterte lidelser.

Lenke: BarnsBeste.no

Primærtema: Pårørende