hjelp_nyepluss

Organisasjonsnavn: Nye Pluss - Hivpositives landsforening

Beskrivelsen: Nye Pluss er et initiativ som springer ut av en bred koalisjon av mennesker som lever med hiv i Norge

Lenke: nyepluss.no

Primærtema: Hiv og aids