hjelp_nksd_kompetansesentrene

Organisasjonsnavn: Nasjonale kompetansesentre for sjeldne diagnoser

Beskrivelsen: Hvert senter har ansvar for diagnosegrupper eller spesifikke diagnoser.

Lenke: Oversikt over sentrene

Primærtema: Sjeldne diagnoser; Arvelige nevromuskulære sykdommer