hjelp_nakmi_demens

Organisasjonsnavn: Nasjonal kompetanseenhet for migrasjons- og minoritetshelse (NAKMI)

Beskrivelsen: NAKMI arbeider for å fremme kunnskap om helse og omsorg for innvandrere og deres etterkommere i Norge.

Lenke: Informasjon om demens på urdu, polsk, engelsk og norsk

Primærtema: Demens