Generell informasjon

Organisasjonsnavn: Funksjonshemmedes Fellesforbund

Beskrivelsen: Rådgivnings- og kompetansesenter i rettighetsspørsmål som gjelder personer med funksjonshemning og kronisk sykdom.

Lenke: Rettighetssenteret

Primærtema: Muskel og skjelett; Muskeldystrofier