hjelp_hivnorge

Organisasjonsnavn: HivNorge

Beskrivelsen: HivNorge er en partipolitisk og religiøst uavhengig nasjonal interesseorganisasjon for mennesker som lever med hiv, pårørende og andre berørt eller opptatt av hiv.

Lenke: hivnorge.no

Primærtema: Hiv og aids