hjelp_emnebibliotek_sopp

Organisasjonsnavn: For helsepersonell

Beskrivelsen: Behandlingsanbefalinger ved akutte forgiftninger, utarbeidet av Giftinformasjonen

Lenke: Emnebibliotek forgiftninger

Primærtema: Sopp; Førstehjelp ved forgiftninger; Giftige gasser; Legemiddelforgiftninger; Hund og katt; Rusmidler; Mat og drikke; Giftinformasjonen; Giftige bitt og stikk