Nasjonalforeningen for folkehelsen

Organisasjonsnavn: Nasjonalforeningen for folkehelsen

Beskrivelsen: Frivillig organisasjon som arbeider for å bekjempe hjerte- og karsykdommer og demens.

Lenke: Temaside om demens

Primærtema: Demens