Generell informasjon

Organisasjonsnavn: Nasjonalt kompetansesenter for aldring og helse

Beskrivelsen: Nettside som skal infomere og inpsirere til gode tjenestetilbud til personer med demens.

Lenke: demensinfo.no

Primærtema: Demens