hjelp_barn_av_rusmisbrukere

Organisasjonsnavn: Barn av rusmisbrukere (BAR)

Beskrivelsen: BAR er en bruker- og interesseorganisasjon for barn, i alle aldre, som opplever foreldres rusbruk som en belastning.

Lenke: barweb.no

Primærtema: Pårørende