hjelp_avhengighet og rus

Organisasjonsnavn: Aktivitetshåndboken

Beskrivelsen: Mange sykdommer kan forebygges og behandles med fysisk aktivitet. Ofte kan fysisk aktivitet erstatte legemidler eller redusere behovet.

Lenke: Avhengighet og misbruk

Primærtema: Rus og avhengighet