hjelp_aktivitetshandboken_depresjon

Organisasjonsnavn: Aktivitetshåndboken

Beskrivelsen: Mange sykdommer kan forebygges og behandles med fysisk aktivitet. Ofte kan fysisk aktivitet erstatte legemidler eller redusere behovet.

Lenke: Fysisk aktivitet og astma

Primærtema: Psykiske lidelser