Du har en nettleser som vi ikke støtter. Les om godkjente OS/nettleserversjoner

Hopp til hovedmeny Hopp til innholdet

Lærings- og mestringstjenester

Lærings- og mestringstjenester ved sykehus og i kommuner tilbyr gruppebaserte kurs for deg som har langvarige helseutfordringer, eller er pårørende til noen som har det.

Læring og mestring er en viktig del av støtten til deg med langvarige helseutfordringer.
Foto: Johnér Bildbyrå

​Lærings- og mestringstilbud er kurs som legger til rette for at dere som deltar, skal bli styrket i å mestre hverdagen og livssituasjonen og få bedre livskvalitet. Kursene foregår hovedsakelig i grupper, men noen ganger inngår individuelle møter mellom deg og en fagperson som en del av tilbudene.

Fagpersoner og erfarne brukere som selv har eller har hatt langvarige helseutfordringer, samarbeider om å holde kursene. De formidler informasjon om bestemte diagnoser og det å leve med langvarige helseutfordringer.

Nyttig å dele erfaringer

​Det å mestre utfordringer i hverdagen, knyttet til for eksempel jobb, familie og venner, er et sentralt tema på kursene. Her kan dere som deltar, utveksle erfaringer med hverandre og med de erfarne brukerne.
De som har deltatt på lærings- og mestringstilbud, sier at kursene gjør at de lærer mer om seg selv og sin situasjon, og at de opplever sosial støtte og fellesskap.

Tilbud i helseforetak og kommuner

​Lærings- og mestringstjenester finnes over hele landet. Hittil har det først og fremst vært lærings- og mestringssentre i helseforetakene som har hatt lærings- og mestringstilbud. Nå kommer det stadig flere lærings- og mestringstjenester i kommunene. Disse finner du blant annet  i kommunale lærings- og mestringssentre, i frisklivssentraler eller i helsehus, avhengig av hvilken organisering kommunen har valgt for tjenesten.

Dersom du lurer på hva som finnes av lærings- og mestringstilbud der du bor, kan du kontakte lærings- og mestringssenteret ved ditt nærmeste sykehus eller helsetjenesten i din kommune. Du finner også mer informasjon på nettsiden Nasjonal kompetansetjeneste for læring og mestring innen helse (NK LMH), mestring.no.

Nettbaserte tilbud

Her er eksempler på nettbaserte tilbud som vi lenker til på helsenorge.no: