Helsehjelp til personer uten lovlig opphold

Alle som oppholder seg i Norge har rett til å få øyeblikkelig hjelp og helsehjelp som er helt nødvendig og ikke kan vente.

Barns rett til helsetjeneste

Alle barn opp til 18 år har samme rett til helse- og omsorgstjenester som andre barn i Norge, men de har ikke rett til å stå på fastlegeliste.

Gravides rett til helsetjenester

Gravide har full rett til svangerskaps-, fødsels – og barselomsorg, og abort.

Voksnes rett til helsetjenester

Personer over 18 år, uten lovlig opphold har rett til øyeblikkelig hjelp og helsehjelp som er helt nødvendig og ikke kan vente. Du må betale for helsehjelpen, men det kan ikke kreves forhåndsbetaling.

Rett til smittevernhjelp