Råd ved bruk av solarium

Solarium er en kunstig UV-kilde som benyttes for å bli brun, og bruk av solarium øker risiko for føflekkreft. Det er 18-årsgrense i solarier.

Bilde av noen i solarium
Foto: Colourbox

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Forskning viser at bruk av solarium øker risikoen for føflekkreft. Risikoen er størst når man starter i ung alder og når man tar solarium ofte over en lengre periode.

Norge er i verdenstoppen når det gjelder hudkreft, og man vet at svært mange hudkrefttilfeller skyldes overdreven soling. 1. juli 2012 innførte derfor regjeringen 18-årsgrense for bruk av solarium. Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet håper at aldersgrensen vil føre til større bevissthet rundt helserisikoen ved bruk av solarium, og at færre barn og unge vil sole seg her. 

Noen grupper frarådes å ta solarium

Solarium er ikke tillatt for barn og ungdom under 18 år.  I tillegg frarådes følgende personer å bruke solarium:

 • de som ikke blir brune, eller som først må bli brent før de blir brune
 • de som er solbrente
 • de som har eller har hatt hudkreft eller har hudkreft i familien
 • de med mye fregner
 • de med mange og/eller unormale føflekker eller pigmentflekker
 • ​rødhårede
 • de som har opplevd alvorlige solforbrenninger som barn
 • brukere av medisiner som har som bivirkning at huden blir følsom for sollys
Kontakt lege hvis du er i tvil.

Unngå solarium før sydenturen

​Mange nordmenn sier de bruker solarium rett før sydenturen for å «forberede huden». Det er ikke å anbefale. Fargen du oppnår rett etter solariebesøk gjør ikke huden særlig bedre beskyttet. Den beskyttes best ved gjentatt og forsiktig soling, fordi huden da blir tykkere. Solariumstrålene er like sterke som sydensola. Soler du deg både i solarium og i Syden, blir derfor den totale belastningen på huden stor. Dermed øker risikoen for helseskader.​​​

Råd ved bruk av solarium

 • Se etter anbefalte solingstider. Hvis dette ikke finnes, start med 6 minutter og øk gradvis til maksimalt 20 minutter.
 • Solariet skal være merket med UV-type 3.
 • ​Følg anbefalinger om solingstider.
 • Bruk alltid beskyttelsesbriller.
 • Fjern kosmetikk i god tid før soling, og ta heller kortere solingstid fremfor å bruke solkrem.
 • Ikke bruk solarium hvis du bruker medisin som kan gjøre deg ekstra lysømfintlig. Er du i tvil, oppsøk lege.
 • Vent minst 48 timer mellom de to første gangene du tar solarium.
 • Ikke sol deg ute og i solarium på samme dag.
 • Oppsøk lege hvis føflekker forandrer seg, eller det oppstår hevelser, klumper eller sår.
 • Betjente solstudioer anbefales fremfor ubetjente, slik at du kan søke råd og veiledning.