Passiv røyking og helseskader

Passiv røyking er å puste inn luft med tobakksrøyk. Slik luft inneholder stoffer som kan skade helsa di.

Passiv røyking er også skadelig.
Foto: iStockphoto

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​For hver sigarett som tennes, siver det tobakksrøyk ut i lufta. Denne lufta inneholder stoffer som kan være helseskadelige. Det gjelder både den røyken som blir pustet ut, og den som kommer fra selve sigaretten. ​

Passiv røyking er spesielt skadelig for barn, siden kroppen deres fortsatt er under utvikling.

Tobakksrøyk

Tobakksrøyk inneholder 4000-7000 kjemiske stoffer, litt ulikt i forskjellige produkter. 50-70 av stoffene kan være kreftfremkallende.

Mer enn 80 prosent av tobakksrøyken er usynlig. Derfor er det spesielt viktig at de som røyker er påpasselige når de røyker i nærheten av andre. Selv små mengder tobakksrøyk kan skade helsen, det er ingen trygg nedre grense.

Helserisiko ved passiv røyking

​Alle som puster inn tobakksrøyk har økt risiko for å utvikle flere av de samme sykdommene som røykere, inkludert kreft og hjerte- og karsykdommer.

Luftveissykdommer

Tobakksrøyk irriterer slimhinnene i luftveiene, og kan gi luftveisplager. Hoste, sår hals og tung pust er blant de vanligste symptomene. Personer med astma​ får i tillegg økt risiko for astmaanfall hvis de utsettes for tobakksrøyk. 

Barn er spesielt utsatt for luftveisinfeksjoner ved passiv røyking, siden luftveiene deres ikke er ferdig utviklet.

​​Hjerte- og karsykd​ommer

Passiv røyking øker risikoen for å få hjerte- og karsykdommer med 25–30 prosent. Ikke-røykere som puster inn tobakksrøyk har økt risiko for hjerteinfarkt. Personer med eksisterende hjertelidelser er spesielt utsatt.

På grunn av redusert oksygentransport i blodet, øker risikoen for hjertekramper hos hjertesyke. Det er i tillegg vist at tobakksrøyk i omgivelsene kan redusere yteevnen ved fysisk aktivitet i vesentlig grad hos personer med forsnevringer i årene til hjertet.

Lungekreft

Tobakksrøyk inneholder mellom 50-70 stoffer som kan være kreftfremkallende, i tillegg til en lang rekke potensielt kreftfremkallende forbindelser. Det gjør at de som utsettes for passiv røyking også får en forhøyet risiko for kreft, spesielt personer som blir eksponert for tobakksrøyk daglig.

Studier viser at de som utsettes for passiv røyking har 20-30 prosent høyere risiko for lungekreft.

Tredjehåndsrøyking

Tobakksrøyk avgir store mengder partikler som avgis til luften. I løpet av 18 minutter halveres denne mengden i lufta og setter seg på innendørs overflater. Flere av de samme stoffene som man utsettes for ved aktiv og passiv røyking, fester seg altså på overflater i rom der det har vært røykt tidligere. Å puste inn slike stoffer kalles tredjehåndsrøyking.

Det er vanskelig å vurdere helserisikoen ved tredjehåndsrøyking, men den anses som svært liten.  

Andre nettsteder