Brunrotter

Brunrotter kan gjøre store materielle skader, og har potensial til å spre sykdom. Den beste forebyggingen mot brunrotter er å fjerne tilgangen på mat, samt sikre bygningen slik at ikke dyrene kommer inn.

Bilde av en rotte
Foto: Johnér Bildbyrå AB

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​I Norge er risikoen for smitte mindre enn andre steder i verden, og det er nok i første rekke diaréfremkallende bakterier som er det største problemet. Allikevel blir det årlig registrert en del andre sykdommer som blir overført fra gnagere til mennesker i Norge, som for eksempel musepest som smitter fra klatremus og rødmus.​​​

Enkle tiltak kan redusere risikoen for smitte

  • Bygninger hvor det har vært eller er gnagere bør rengjøres, og da bør det anvendes våt klut med såpevann. Kosting og støvsuging kan føre til at partikler som forårsaker sykdom virvles opp.

  • For ekstra beskyttelse kan munnbind og gummihansker benyttes.

  • Sykdommer, som overføres gjennom ekskrementer fra gnagere, kan unngås ved rotte- og musesikring av bygninger, samt sikker lagring av matvarer.

Tegn på at rotter kan være i hus

I Norge finner vi brunrotta inne i hus, frittlevende ute, samt nede i kloakksystemene. De liker seg på mørke og skyggefulle områder og er hovedsakelig aktive om natten. De kan allikevel ofte sees på dagtid innendørs, spesielt på steder der det er mange dyr.

Brunrotta påfører skader på bygninger ved å gnage på vegger, gulv og gjenstander. Man ser ofte skader i isolasjonsmaterialer inne i bygninger, og de kan også gnage på og vann- og avløpsrør og strømledninger. Rotter som dør inne i vegger og gulv kan forårsake et betydelig luktproblem. I tillegg forurenser de mat og området rundt med urin og ekskrementer.

Bekjempelse av rotter

​Brunrotta spiser nesten alt mulig, og vil spise på all slags mat og dyrefôr som de får tilgang på. I bekjempelsen av brunrotter er det derfor viktig å hindre dyrenes tilgang på mat. Det er også lurt å finne ut hvordan brunrottene kommer seg inn og hvor de oppholder seg før man starter sikringen av bygningen. Alle åpninger som er større 12 mm må stenges. 

Det er også viktig å finne ut om det finnes områder utendørs med mulige rottebestander som på et senere tidspunkt vil kunne ta seg inn i bygningen. Slike områder kan være kloakknettet, vegetasjonsområder tett inntil bygningen, steder der det legges ut mat til fugler, og andre områder som inneholder tilgang på mat og vann.

For å lykkes med bekje​​mpelsen er det viktig at:

  • Området utendørs og innendørs ryddes for søppel og matrester, slik at tilgangen på mat, vann og bolplasser reduseres.

  • Høyt gress og busker tett inntil bygninger holdes nede eller fjernes. Alt som kan gi rotter bolplass, f.eks. stabler med gamle bildekk, paller, esker osv. må fjernes. Nedfallsfrukt må fjernes, og eventuell kompost må sikres slik at rotter ikke får tilgang på mat.

  • Mating av fugler utendørs kan også medføre at gnagere får tilgang på mat.

  • Mat for hunder og katter utendørs kan livnære store bestander av gnagere.

  • Søppeldunker og søppelrom må gjøres sikre.

  • Klappfeller settes langs vegger, under skap, på hyller på de stedene der man har funnet ut at dyrene ferdes. Fellene plasseres slik at utløsermekanismen vender inn mot veggen. Pass på at ikke andre dyr, fugler og unger kan få tilgang til fellene.

  • Blir du ikke kvitt problemet anbefales det at du kontakter et profesjonelt skadedyrfirma.​​​