Myggstikk

Myggstikk med opphovning og kløe kan være ubehagelig. I Norge er stikkene ufarlige, men i en rekke land kan mygg overføre farlige sykdommer. Du kan imidlertid beskytte deg mot stikk med myggmidler og myggnett.

Bilde av en mygg som suger blod
Foto: Johnér Bildbyrå AB

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Det er en kjent sak at noen personer tiltrekker seg flere mygg enn andre. Sannsynligvis skyldes dette visse luktstoffer som myggen flyr etter, men hvilke er ikke helt klarlagt, tross mye forskning. 

Myggen orienterer seg både ved synet, ved luktesansene og ved at de oppfatter varmeutstråling fra vertsdyret og vanndamp fra pusten. Karbondioksid fra pusten aktiverer myggene til å fly søkende omkring. I tillegg er lukt fra huden, bl.a. melkesyre, tiltrekkende.​

Beskyttelse mot myggstikk

​Røyk fra bål er en metode for myggbeskyttelse som har vært brukt i flere hundre år. I dag er det vanlig å smøre myggmidler på huden, som olje, stift, servietter, spray og roll-on. Mange av disse midlene inneholder dietyltoluamid. Stoffet er lite giftig, men kan irritere øyne, nese og munnslimhinner. 

​Slike myggmidler skal ikke brukes på barn under 3 år. Les mer om dietyltolua​mid (DEET) på Miljødirektoratets nettsider.

Mygg kan også bekjempes med pyrethrum fra sprayboks eller med en myggspiral. Enkelte personer får luftveisreaksjoner av å puste inn slike stoffer, og en bør derfor unngå å puste inn slike midler mest mulig. Finmasket myggnett over hodet og i åpne vinduer er en annen effektiv beskyttelse mot mygg.​

Beskyttelse mot myggstikk på reise

I land der det forekommer malaria​ og andre myggoverførte sykdommer er det fornuftig å benytte myggnett over senga. Nettet monteres slik at det blir så høyt som mulig, men beregn ca. 20 cm nederst som kan brettes inn under madrassen. ​

Hvis man om natten får armer, ben eller andre kroppsdeler inn til nettveggen, vil myggen kunne suge blod gjennom duken. Et godt tiltak er å impregnere nettet med permetrin. Permetrin til impregnering følger ofte med når man kjøper myggnett. Hvis man ikke har dette tilgjengelig kan man spraye nettet med en myggspray.