Hodelus

Alle med hår på hodet kan få hodelus. Sjekk håret til barn månedlig, og fjern lus med lusemiddel, lusekam eller barbering.

Hodelus er ufarlig, men ubehagelig.
Foto: Johnér Bildbyrå AB

Lusesmitte skjer ved at lus kryper fra en person til en annen når hodene legges inntil hverandre, og det har ingenting med dårlig hygiene å gjøre.

Hvis flere i familien eller omgangskretsen har lus, bør disse behandles samtidig for å hindre gjensmitte. Når behandlingen er ferdig, bør du ta en ukentlig sjekk i tre uker for å være sikker på at lusene er borte.

Vanlig hårvask dreper ikke lus eller luseegg.

Sjekk barna en gang i måneden

For at færre skal få hodelus, er det viktig å oppdager smitte raskest mulig. Barnefamilier bør sjekke familiemedlemmene med lusekam minst én gang i måneden.

Er det oppdaget lus i omgangskretsen, må man sjekke oftere.

Behandling med lusekam

Du bør kjemme håret systematisk og grundig hver dag eller annenhver dag i 12-14 dager.

Håret bør være vått

Når du bruker lusekam, bør håret være vått og gjerne tilsatt balsam for å lette greingen. Hvis håret er tørt, blir håret og kammen statisk elektriske, og da kan små lus fyke fra kammen og tilbake i håret.

De store lusene flytter seg også raskere i tørt enn i vått hår og kan krype inn i hårpartier som du allerede har gredd.

Bruk et lyst håndkle

Når du bruker lusekam, vil de store lusene ramle fra kammen og ned på barnets skuldre, og kan krype opp i håret igjen. Legg et lyst håndkle over skuldrene, så blir lusene lettere å oppdage og fjerne.

Vask eller frys kammen og håndkledet

Når du er ferdig med en lusesjekk, bør du enten:

  • vaske kammen og håndkledet ved 60 ºC
  • fryse dem ned i minst fire timer

Dette dreper lus og egg som kan være igjen i kammen eller håndkledet. 

Behandling med lusemiddel

Midler til behandling av hodelus blir delt i to kategorier:

  • medisinsk utstyr
  • legemidler

For alle lusemidler er det viktig å følge bruksanvisningen nøye.

Medisinsk utstyr

Lusemidler klassifisert som medisinsk utstyr finnes i to grupper av virkestoffer:

  • dimetikon, som selges under merkenavnene Linicin 15 min Solution, NYDA og Hedrin
  • panteoljer

Det finnes dokumentasjon på at dimetikonprodukter har god effekt på hodelus, mens effekten av planteoljer er mindre godt dokumentert.

Medisinsk utstyr skal være CE-merket for å kunne selges i Norge. Noen av kravene for CE-merking er at:

  • produsenten skal ha klinisk dokumentasjon som beviser at utstyret har den effekt produsenten påstår det skal ha
  • utstyret ikke skal ha bivirkninger utover de som måtte være oppgitt

Legemidler

I Norge er to virkestoffer godkjent som legemiddel for å bekjempe lus:

  • malation, som selges under merkenavnet Prioderm
  • permetrin, som selges under merkenavnet Nix

Malation virker bedre enn permetrin fordi det er mindre motstandsdyktighet hos lus mot malation.

Midler som inneholder malation kan benyttes av barn over 2 år og voksne, men anbefales ikke til gravide.

Midler med permetrin kan også benyttes av gravide og barn under 2 år. Til barn under 6 måneder skal permetrin kun benyttes i samråd med lege.

Ingen av disse midlene dreper alle eggene på en gang. Derfor bør du gjenta behandlingen etter 8–10 dager. 

Barbering

Lus kan ikke overleve i hår som er kortere enn en halv centimeter. Barbering kan derfor være et godt behandlingsalternativ, særlig for små barn.

Vær oppmerksom på at lus vil kravle rundt i det avklipte håret etter barbering. Noen lus vil også forsøke å holde seg fast i hårstubber på hodet. Bruk en lusekam for å fjerne disse.

Lus i barnehagen

Hvis hodelus oppdages hos barn i barnehagen eller på skolen, er det ikke nødvendig å sende barnet hjem. Sannsynligvis har barnet hatt lus i lang tid, så noen timer fra eller til har ingen betydning.

Start behandlingen samme ettermiddag eller kveld, og la barna fortsette i barnehagen eller på skolen som normalt.

Barnehage, skole og vennekrets bør informeres om at et barn i nærmiljøet har hodelus slik at alle kan sjekkes. Da unngår man gjensmitte.