Hjortelusflue

​Hjortelusflua er en blodsugende parasitt på hjortedyr som rådyr, elg og hjort. Vanligvis stikker de ikke mennesker, men skulle det skje, kan stikket klø i lang tid.

Hjortelusflue
Foto: Johnér Bildbyrå AB

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Hjortelusflua, også kalt elgflua, kan være svært plagsom fordi de flyr omkring fra september til oktober på jakt etter en vert – den tiden da folk bruker skogen som mest. Er du riktig uheldig, kan du få over femti individer krabbende rundt i hår og skjegg og i og innenfor klærne.​ 

​​Kan spre bakterie og gi ​​kløe

Hjortelusflua bruker kun én vert. Når den lander, knekker den av vingene og blir værende. Den kan stikke for å suge blod, men dette skjer sjelden på mennesker. 

Har du først blitt bitt, er det individuelle forskjeller på hvilke reaksjoner stikkbittet kan føre med seg. Noen merker stikket godt, andre merker ikke noe i det hele tatt. Enkelte kan få opphovning og kløe, og en hard rød kul vil kunne utvikle seg. Stikkstedet kan klø intenst i 14-20 dager, og i ekstreme tilfeller kan den kløende kulen vare i ett år.

​Fra Mellom-Europa er det indikasjoner på at hjortelusflua kan spre bakterien Bartonella schoenbuchensis fra rådyr til mennesker. Den langvarige kløen som beskrevet ovenfor kan muligens være et resultat av en Bartonella-infeksjon. ​​

Forebygging og behandling av hjortelusflua

Det er ikke lett å beskytte seg mot hjorte​lusflua. Vanlige myggmidler gir ingen beskyttelse. Her følger likevel noen tips dersom du skulle være så uheldig og bli angrepet:

Det er viktig å plukke lusflua av seg så raskt som mulig etter at de har landet.

​Å klemme dem i hjel er ikke mulig mot hud, da de er læraktige og flate. Det beste er å knipe dem med fingrene og kaste dem vekk. Har de alt kastet vingene, vil de ikke ha mulighet til å oppsøke andre dyr eller mennesker.

Fra hår kan de med fordel kjemmes ut med kam.

Hjortelusflua er i rask spredning

​I 2006 var hjortelusflua vanlig i Østfold, Akershus øst for Oslo og sørlige deler Hedmark nord til Våler, med enkeltfunn ved Elverum og Trysil. På vestsiden av Oslofjorden finnes den på Hurum via sørlige deler av Lier og inn i Kjekstadmarka i Asker. 

Fra 2013 ble den i Oslomarka vanlig i sørvestlige deler av Krokskogen, sørlige deler av Bærumsmarka og i Romeriksåsene. Fra 2015 er flere funn gjort i ytterkantene av Nordmarka og noen få i indre deler. Den er nå også vanlig i Vestfold og sørøstre deler av Buskerud og Telemark. 

Hjortelusflua synes å ha spredt seg uavhengig fra Kristiansand til traktene rundt, da det lenge ikke forelå funn mellom Langesund og Arendal. Fra 2015 synes dette hullet å være tettet, da den ble funnet i traktene rundt Tvedestrand. Ekspansjonen nordover ser ut til å ha stagnert noe, da nordgrensen fortsatt ligger i aksen Elverum – Trysil.