Flått - forebygging og fjerning

Flått regnes som den viktigste smittesprederen blant blodsugerne i Nord-Europa. Hvis man fjerner flåtten innen ett døgn, er sannsynligheten for å bli syk liten.

​Det er viktig å fjerne flått så raskt som mulig.
Foto: Colourbox

Sykdommen som hyppigst opptrer etter flåttbitt i Norge er borreliose. En annen sykdom man kan få etter flåttbitt er skogflåttencefalitt (TBE).

De viktigste tiltakene for å unngå sykdom er å unngå flåttbitt, samt å fjerne flått raskt hvis man blir bitt. Det finnes ingen vaksine mot borreliose, men det finnes vaksine mot den langt sjeldnere sykdommen skogflåttencefalitt.

Hvordan forebygge flåttbitt

​​Man kan forebygge flåttbitt ved å kle seg riktig, bruke insektmiddel på klærne og være oppmerksom på hvor man går når man er i flåttområder.

For å redusere muligheten for flåttbitt bør man bruke lange bukser og være godt tildekket ved anklene når man ferdes på områder med mye flått. Bruk av myggmidler som inneholder DEET eller Icaridin på klærne kan redusere risikoen for flåttbitt. Hvis man bruker lyse klær, er det lettere å oppdage eventuelle flått. Man kan også redusere risikoen for flåttbitt hvis man i områder med mye flått går på stier i stedet for på steder med høyt gress, lyng og kratt.

Det er som regel ikke mulig å foreta en bekjempelse av flått i naturen. En kjemisk bekjempelse vil kunne ha dramatiske konsekvenser for miljøet. For å redusere forekomsten av flått kan det hjelpe noe hvis man fjerner høyt gress, ​busker og kratt. På enkelte øyer med store flåttproblemer kan det hjelpe hvis man fjerner hjortedyr, som er verter for de voksne flåttene.

Slik fjerner du flått

Det er viktig å fjerne flått så raskt som mulig for å redusere risikoen for at den overfører sykdomsfremkallende mikroorganismer. Bruk en pinsett eller flåttfjerner for å fjerne flåtten. Ta tak helt inne ved huden og dra flåtten rett ut. Voksne flått kan sitte godt fast og er enklere å fjerne hvis man vrir mens man drar dem ut.​

Når skal jeg kontakte lege?

Oppsøk lege dersom du får et rødt utslett som vokser utover bittstedet og som får en diameter på mer enn 5 cm. Utslettet er det vanligste symptomet på borreliose, og kan oppstå 330 dager etter et flåttbitt. Kontakt også lege hvis du i tiden etter flåttbittet føler deg slapp, har hodepine, ansiktlammelse, muskelsmerter eller væskeansamling i ledd.

Hvor finnes flåtten?

​Flått forekommer hovedsakelig i kyst- og dalområder med løvskog, kratt og frodig underskog i områder hvor vintrene ikke er for lange og kalde. Skogflåtten er vanlig langs kysten av Norge opp til Helgeland. Aller vanligst er den på Sørlandet. Flåtten kan transporteres med fugler og således dukke opp langt utenfor sitt vanlige utbredelsesområde. 

Vanlige vertsdyr er mus, hare, rådyr, storfe, og kjæledyr som katt og hund. Rådyr, elg og hjort er viktige verter for flåtten, så der det er mange hjortedyr er det også mye flått. ​

Flåtten klatrer opp på gress og lyng og fester seg til dyr eller mennesker som går forbi. Det kan være store lokale forskjeller på forekomsten av flått innen en kommune.​​

​Foto: Heidi Lindstedt/Folkehelseinstituttet​

Flått på hund og katt

​Hos veterinæren kan man få resept på midler mot flått som man kan bruke på hunder og katter.