Gode råd for godt inneklima i boligen

Grunnlaget for god helse legges tidlig, derfor er miljøet i boligen viktig. Barn har mindre forsvar enn voksne mot mange sykdommer, også luftrelaterte sykdommer.

Dame støvsuger gulvet
Foto: Mostphotos

Kjennetegn på et dårlig inneklima

Det som kjennetegner et dårlig inneklima, vil ofte være forhold som: 

 • en eller flere plages av eller opplever ubehag ved inneklimaet 
 • innendørs røyking 
 • høy luftfuktighet og/eller synlige fuktskader i boligen 
 • dårlig renhold eller støvtørking 
 • feil innetemperatur (oftere for høy enn for lav.) 
 • for astmatikere/allergikere representerer kjæledyr og fugler inne en økt risiko 
 • avdampning fra materialer, husholdningsprodukter, hobbyartikler m.m. 
 • mangelfull ventilasjon eller dårlige lufterutiner

Inneklimaet i boligen er påvirket av hvordan boligen er utformet, materialvalg, innredning, ventilasjon og hvordan boligen rengjøres og brukes.

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Derfor er innek​​​​​l​im​​​aet viktig for helsen

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Barn blir lettere og oftere smittet både av virus- og bakteriesykdommer enn voksne. Det er mye i luften vi puster inn som kan skade helsen på kort og lang sikt.​

Innek​​​​​l​im​​​a er viktig for helsen, fordi

 • barn oppholder seg i gjennomsnitt 90 % av tiden innendørs, og små barn enda mer.
 • inneluften er ofte mer forurenset enn uteluften.
 • mennesket er storforbruker av luft. Voksne puster inn ca. 15 kg luft i døgnet, og barn relativt mye mer i forhold til kroppsvekten sin.
 • astma og allergi ser ut til å ha vært økende hos barn og unge de siste tiår, og dårlig inneklima kan være en av grunnene til dette.
 • ​dårlig inneklima kan forebygges og utbedres mye ved hjelp av enkle tiltak.

Sykdommer og plager knyttet til inneklimaet

​De vanligste inneklimarelaterte sykdommer eller plager, som helt eller delvis kan forårsakes av eller forverres av inneklimaforhold, er:

Mer diffuse og sammensatte inneklimaplager kjennetegnes ved at de som bor i boligen, har en overhyppighet av følgende symptom:

 • kløe, irritasjon i øyne -og neseslimhinner
 • hoste
 • tetthet i brystet
 • tretthet
 • hodepine
 • uvelfølelse og kvalme

Sjansene for å få helseplager på grunn av dårlig inneklima avhenger både av hvor stor motstandskraft det enkelte barn har, og påvirkningstiden til ”forurensningene” de blir utsatt for. Derfor blir reaksjonene svært ulike fra individ til individ. Astmatikere og andre som har ulike former for overfølsomhet overfor miljøfaktorer, er mest utsatt.

Ulike infeksjonssykdommer knyttet til inneklima, rammer først og fremst luftveier og slimhinner i nese- og hals-regionen. Det gir vanlige plager som forkjølelse og influensa.

​Enkelte innendørs luftforurensninger er også kreftfarlige, og da i første rekke på tobakksrøyk og radon. I dag er befolkningens eksponering for tobakksrøyk innendørs betydelig redusert, mens kreftrisikoen for eksponering for radongass er oppgradert. 

Slik får du et bedre inneklima

​Under beskrives viktige faktorer som kan bidra til et godt inneklima.

 • Unngå røyking innendørs.
 • Du bør gjennomføre så godt renhold som m​ulig minst en gang i uken.
 • Velg bygge- og oppussingsmaterialer som gir minst mulig avgassing.
 • Sørg for god ventilasjon i boligen.
 • Sørg for riktig temperatur i boligen.
 • Ta kontakt med kommunehelsetjenesten for råd om måling og tiltak for å redusere radonnivået.
 • Unngå for høy luftfuktighet.

​Røy​​k​​ing 

Unngå røyking inne, for tobakksrøyk gir en helsefarlig luftforurensning for alle, og særlig barn. 

​​Støv og mikroorg​​anismer 

Støv kan bidra til et dårlig inneklima. I støvet finnes de ”sinteste” allergenene fra blant annet støvmidd, hår og flass fra dyr. Husstøvmidd finnes fra noen ganske få til flere tusen i hvert gram sengestøv. 

Midden finnes i mange boliger og utgjør en risiko for mennesker med allergi. Årsaken er middens avføring som inneholder sterke allergener. Midden trives best i varmt og fuktig miljø som for eksempel i sengen. Et godt renhold, ikke minst av sengetøy og madrasser i soverom, reduserer sannsynligvis også risikoen for allergi/astma. 

Støvsuging og vasking

Støvsuging er en viktig del av renholdet. Den mest effektive støvfjerning, også fjerning av mikrostøv, får du ved bruk av sentralstøvsuger. Som oftest kan denne installeres i både gamle og nye hus. Brukes andre typer støvsugere, bør de være utstyrt med mikrofilter (HEPA-filter). Det jevnlige renholdet er viktig og bør konsentreres om gulv og støv på synlige horisontale flater.

Det er også viktig å rengjøre flater som utsettes for fuktighet, som for eksempel avriming av kjøleskap, under dusjkabinett, badekar og oppvaskbenker. Ved rengjøring i boligen anbefales bruk av tørre (fiber) eller fuktige (ikke våte) kluter/mopp for å unngå mest mulig fukt. 

Bruk av rengjøringsmidler vil alltid innebære en ekstrabelastning for innemiljøet, spesielt de som inneholder flyktige kjemikalier som parfymer, løsemidler, klor eller salmiakk. Riktig dosering er uansett viktig. Overdosering kan føre til unødig avdampning av flyktige stoffer som kan irritere slimhinnene i øyne og luftveier. 

Det er viktig at rommene som barna oppholder seg i, er innredet og møblert slik at et godt renhold er mulig. 

Gass​​er og damper 

Materialer i bygninger avgir gasser. Det gjelder bygningsmaterialer og materialer som brukes i inventar, tekstiler, bekledning, husholdning og hobbyvirksomhet. Maling, lakk, beis, lim og fargestoffer er stoffer som kan avgi skadelige gasser og damper.

Av hensyn til barna er det viktig å velge materialer som gir minst mulig avgassing når du pusser opp. Spesielt er dette viktig for barnerommet. Sørg for god utlufting og ventilasjon, og at maling, lakk og lignende er gjennomtørket før rommet tas i bruk. Så lenge det lukter av maling eller lakk, er rommet ikke klart for innflytting. 

Vent​​​​ilasjon og lufting

For å sikre et godt inneklima, er det nødvendig med luftfornyelse i boligen. Behovet avhenger av en rekke faktorer som for eksempel valg av bygningsmaterialer, hvor mange som bor i boligen, ulike forurensende aktiviteter og hobbyaktiviteter. Ventilasjon skal redusere fuktighet og forurensning ved matlaging, vasking og dusjing. 

Det er viktig med vinduslufting uavhengig av ventilasjonssystem. Åpne vinduer i ca. fem minutter gir god utskifting av luften i rommet. Det er også viktig å holde avtrekksventiler åpne. Slik kan friskluften som kommer inn gjennom ventiler i yttervegg, fritt strømme fra stue, soverom og lignende, og trekkes ut gjennom avtrekksventilene på bad, wc, vaskerom og kjøkken. 

Rad​​on 

Radon er en usynlig luktfri edelgass som ikke kan registreres på annen måte enn ved måling. Kreft er den eneste kjente helseeffekten. Radon i boligen vil i all hovedsak komme fra grunnen som huset står på gjennom sprekker eller andre utettheter i kjellerrom, underetasje og lignende. 

Radon er lett å måle. For å redusere radonnivået finnes mange ulike tiltak. For råd om måling og tiltak anbefales å ta kontakt med kommunehelsetjenesten.

Temp​​​eratur 

Riktig innetemperatur er godt for alle. Spesielt bør man være oppmerksom på temperaturen for små barn, siden de oppholder seg nede ved gulvet hvor man normalt har den laveste temperaturen i rommet. 

Samtidig er denne sonen mest utsatt for trekk og ”kaldras” fra vinduer og andre kalde flater. Det er derfor viktig å plassere varmekildene under vinduene i rommet. For oppholdsrom bør temperaturen ligge på 20 grader og i soverommet 14-18 grader.

Luftfukt​ighet 

Høy luftfuktighet inne i dårlig isolerte hus kan gi duggdannelse på kalde vinduer og kondens på innsiden av yttervegger. Barnesenger, sofaer og skap bør derfor ikke plasseres helt inntil slike yttervegger. 

Kondens og muggdannelse inntreffer allerede ved overflatetemperaturer på 10-15 grader på kalde flater i kjellere og for tette hus. Foreldre må forsikre seg om at de ikke har fuktskader i boligen. 

Fuktskade med påfølgende mugg og soppvekst inne er et alvorlig miljøproblem og kan øke risikoen for astma og allergi. Muggvekst kan forebygges ved å unngå unødvendig fukttilførsel og bl.a. sørge for utvendig drenering og god ventilasjon ved fuktkildene som bad, vaskerom, kjøkken, kjeller og lignende. 

​Soverom for barn i sokkeletasje/kjelleretasje bør unngås. Klager på tørr luft er vanlig. Dette til tross for at målingene som oftest viser helt normale verdier. Problemene kan bedres ved å redusere eventuelle forurensninger og ved å se​nke lufttemperaturen.​