Helfos fristbruddavtaler med behandlingssteder

Dersom sykehuset eller behandlingsinstitusjonen din ikke er i stand til å oppfylle den juridiske fristen for når helsehjelp senest skal gis, vil Helfo pasientformidling forsøke å finne et annet behandlingstilbud til deg som pasient. Dette vil ofte være hos et privat behandlingssted Helfo har avtale med.

Midlertidige endringer i lovverket som omhandler fristbrudd

På grunn av koronapandemien er det gjort midlertidige endringer i lovverket. Les mer om endringene som omfatter fristbrudd.

På denne siden finner du en oversikt over hvilke behandlingssteder Helfo for tiden har avtale med.

Vær klar over følgende:

 • Du kan ikke kontakte behandler selv. Du kan heller ikke velge hvilken behandler du ønsker å benytte. Hvor du eventuelt får et annet tilbud, avhenger av medisinskfaglige vurderinger og Helfos rammeavtaler.
 • Du kan ikke selv velge utredning eller behandling. Den helsehjelpen du får tilbud om, skal tilsvare den helsehjelpen du skulle ha mottatt i den offentlige helsetjenesten.
 • Dersom du likevel kontakter en av helsetjenesteleverandørene på listen og inngår avtale på egen hånd, må du betale helsehjelpen selv.
 • Spesialisthelsetjenesten har mulighet til å finne et nytt tilbud til deg. Helfo vil vurdere om det tidspunktet spesialisthelsetjenesten tilbyr, er det tidligste du kan få.
 • Du vil kunne få tilbud om helsehjelp hos en helsetjenesteleverandør som ikke står på denne listen.
 • I noen tilfeller klarer ikke Helfo å finne et behandlingstilbud. Da må du fortsette å stå på venteliste hos spesialisthelsetjenesten.

Disse helsetjenesteleverandørene tilbyr helsetjenester innenfor somatikk (kroppslige sykdommer):

 • Aleris helse AS
 • LHL Gardermoen og Bergen
 • Medi 3 Ringvoll Klinikken AS
 • Nimi AS
 • Orbita Øyelegesenter AS
 • Volvat Medisinske senter

Disse helsetjenesteleverandørene tilbyr helsetjenester innen psykisk helsevern:

 • Psykologsenteret DA
 • Ressursklinikken AS
 • Spesialistlege AS  
 • Stiftelsen Finnmarkskollektivet
 • Støre-Valen AS