Toksoplasmose i graviditeten

Toksoplasmose er vanligvis ufarlig og skal ikke behandles hos ikke-gravide. Er du gravid derimot, kan parasitten skade fosteret. Hvis du har vært smittet før du ble gravid, har du utviklet antistoffer, og det vil ikke være farlig for fosteret om du blir smittet på nytt.

Toksoplasmose smitter fra katter
Foto: Johnér Bildbyrå AB

​Toksoplasmose er en infeksjon som forårsakes av parasitten Toxoplasma gondii. Det er en vanlig parasitt i alle land, men mest vanlig i varme strøk. Katter er eneste hovedvert for parasitten, men mennesker og en rekke dyr kan være såkalte mellomverter.

Slik kan du bli smittet av toksoplasmose

Du kan bli smittet av toksoplasmose på to måter.

Toksoplasmoseparasitten lever normalt i katters tarm. Parasitten kommer ut med dyrets avføring, og finnes der kattene gjør fra seg. Hvis du tar på et slikt sted, kan du bli smittet. Smitte kan også skje ved inntak av frukt og grønnsaker som er blitt forurenset av parasitter på overflaten. 

Smitten kan også overføres via dårlig vasket, ikke gjennomstekt eller ikke ordentlig kokt mat. Kjøtt kan overføre smitte fordi parasitten i mennesker og andre mellomverter danner cyster i ulike vev, som oftest i muskulatur og i sentralnervesystemet.

Hvis du tidligere vært smittet av toksoplasmose, har man utviklet antistoffer, og det vil ikke være farlig for fosteret dersom du blir smittet på nytt. Hvis du derimot blir smittet for første gang mens du er gravid, kan parasitten overføres til fosteret og skade det. Det er likevel viktig å huske på at ikke alle fostre blir smittet.

I Norge er 80-90 prosent av fertile kvinner smittemottakelige. Om lag 0,2 prosent av de som er mottakelige, smittes med Toxoplasma gondii under svangerskapet. Risikoen for smitte til fosteret er under 5 prosent hvis mor smittes tidlig i svangerskapet, og rundt 70 prosent hvis det skjer sent. 

Risikoen for smitte er med andre ord størst i siste del av svangerskapet, men fostre som smittes tidlig i fosterstadiet er mest utsatt for alvorlig skade. Smitte kan gi alvorlige skader hos barnet, som blant annet nedsatt syn og hørsel, blindhet eller hjerneskader, eller i verste fall føre til abort.

Forebygging av toksoplasmose

Selv om risikoen for å bli smittet er svært liten, kan konsekvensene bli alvorlige. Det viktigste du kan gjøre for å unngå å bli smittet av toksoplasmose, er å ha gode rutiner for håndhygiene, særlig i forbindelse med måltider, matlaging og toalettbesøk.

Andre ting du kan gjøre for å forebygge smitte:

  • Unngå rått kjøtt eller utilstrekkelig varmebehandlet kjøtt eller kjøttprodukter.
  • Vask frukt som du ikke kan skrelle, salat og rå grønnsaker nøye.
  • Unngå spekemat.
  • Vær nøye med kjøkkenhygienen, spesielt med vask av kniver og skjærefjøler.
  • Unngå kontakt med katter hvis mulig. Ikke anskaff katt under graviditeten.
  • Hvis du allerede har katt bør du la andre tømme kattekassen.
  • Bruk hansker ved hagearbeid.
  • Unngå å reise til land med økt risiko for smitte.

Forebyggende tiltak mot toksoplasmose er viktigst for gravide. Det er viktig å sette seg inn i hva som kan være smittekilder og unngå disse. 

Symptomer på toksoplasmose

Det er vanligvis få eller ingen symptomer på toksoplasmose. Kun om lag ti prosent av de smittede opplever symptomer. Feber og influensalignende symptomer som hodepine, muskelsmerter og hevelse i lymfeknutene er vanlig.

Dersom du er gravid og lurer på om du kan være smittet, kan en blodprøve gi svar.

Behandling av toksoplasmose

​Hvis det blir påvist toksoplasmose hos en gravid, henvises hun til spesialist i gynekologi. En spesialist kan i visse tilfeller avdekke skader på fosteret med ultralyd. Dersom kvinnen er tidlig i svangerskapet, og det ennå ikke er mulig å teste fosteret for smitte, kan spesialisten vurdere om den gravide og fosteret bør få antibiotika mot infeksjonen. 

Legene kan eventuelt ta blodprøver av barnet etter at det er født for å se om det er blitt smittet i løpet av svangerskapet. Risiko for smitte av fosteret øker etter hvor langt du er i graviditeten, med 15 prosent ved 13 ukers graviditet og 70 prosent ved 36 ukers graviditet. Friske kvinner med normalt infeksjonsforsvar som får toksoplasmoseinfeksjon før de blir gravide, smitter vanligvis ikke fosteret. 

Når svangerskapet har nådd 15 uker, kan legene foreslå en fostervannsprøve. Alle slike inngrep innebærer en viss risiko. Fostervannsprøven kan ikke avdekke hvor hardt barnet er rammet av infeksjonen. Om undersøkelsen er verdt det, må man diskutere med legen sin. 

Hvis fosteret er smittet, kan det behandles med medisiner. Moren må da ta medisiner ut svangerskapet. Forskningen gir imidlertid ikke klare svar på hvor godt medisinene virker, men mange leger hevder at behandlingen har en effekt. Man må diskutere fordelene og ulempene med spesialisten. Etter fødselen vil et smittet barn få medisiner til det er ett år gammelt.  

Hvis fosteret ikke er smittet, er det i Norge vanlig å avslutte behandlingen. 

Etter fødselen

Rundt 90 prosent av smittede spedbarn virker friske rett etter fødsel, mens de resterende 10 prosentene har tydelige tegn på infeksjon. De har ofte øyeinfeksjon, forstørret lever og milt, gulsott og lungebetennelse. Hardt rammede barn står i fare for å bli blinde og døve, og de kan også få epilepsi. Noen har hjerneskader. Dessverre er noen av barna dødfødte eller dør noen dager etter fødselen.

Opptil 80 prosent av de smittede spedbarna kan få helseproblemer når det har gått noen måneder, til og med år.Disse problemene kan være en spesiell øyeinfeksjon (chorioretinitt) som gir arr på netthinnen, hørselsproblemer og lærevansker.  

Infeksjonen kan også komme tilbake igjen, og føre til en svekkelse av immunforsvaret frem til barnet er om lag 20 år gammelt.

Øyeinfeksjonen chorioretinitt er den vanligste langvarige komplikasjonen av toksoplasmose. Den kan skade barnets syn permanent. Hvis barnet får øye​problemer, må det behandles av en øyelege. Barnet bør kontrolleres hver tredje måned hos øyelege til hun eller han er 18 måneder gammel på grunn av risiko for ny infeksjon.​​

Du kan amme selv om du har toksoplasmose. Leger mener det er usannsynlig med smitte på denne måten. Parasitten er aldri funnet i morsmelk.