Graviditet og ulike revmatiske sykdommer

De revmatiske sykdommene arter seg ulikt i et svangerskap. Den revmatiske sykdommen kan påvirke svangerskapet, og svangerskapet kan påvirke den revmatiske sykdommen i ulik grad. Det er derfor viktig å planlegge svangerskapet.

Kvinne sitter i lenestol og leser
Foto: synlig.no

Har du en revmatisk sykdom og ønsker å bli gravid, bør du planlegge graviditeten mens sykdommen er i en rolig fase. Legen din skal alltid vurdere hvilken risiko et svangerskap har for deg, ut fra hvilken type revmatisk sykdom du har og hvor alvorlige plagene dine er.

I forbindelse med planlegging av et svangerskap, har mange med revmatiske sykdommer spørsmål knyttet til arvelighet og muligheten for at de viderefører sykdommen til barna. Det er det liten grunn til å bekymre seg for. Den generelle risikoen for å utvikle en revmatisk sykdom er i utgangspunktet så lav, at man ikke kan si at disse sykdommene er arvelige i vanlig forstand. Det finnes familier hvor flere har en revmatisk sykdom, men dette er sjeldent.

Leddgikt og gravid

Kvinner med leddgikt reagerer ulikt på graviditet. Omtrent 60 prosent opplever en bedring av symptomene under svangerskapet. Hos de fleste skjer bedringen i løpet av det første trimesteret, og varer hele svangerskapet. Hos omtrent 40 prosent vil sykdommen forbli uforandret eller forverre seg. Det er ukjent hvorfor noen opplever bedring i sykdommen under graviditeten og andre ikke.

I løpet av det første året etter fødselen opplever omkring 60 prosent økt sykdomsaktivitet. Det skjer vanligvis 2-6 måneder etter fødselen. Det kan da være nødvendig med medikamentell behandling. Forverringen vedvarer som regel ikke, og ett år etter fødselen er de fleste på samme nivå som de var før de ble gravide.

Du kan amme dersom eventuelle medisiner du bruker er trygge å bruke ved amming.

Psoriasisleddgikt og gravid

Rundt 75 prosent av kvinner med psoriasisleddgikt opplever stabil lav sykdomsaktivitet fra planlegging av svangerskap til ett år etter fødselen. De fleste blir bedre under svangerskapet. Mange opplever forverring i løpet av det første halvåret etter fødselen, med behov for medisiner. Sykdommen roer seg deretter som oftest til samme nivå som før svangerskapet. Hudutslett endrer seg vanligvis ikke under svangerskapet.

Vi kjenner ikke til at psoriasisleddgikt øker risikoen for komplikasjoner for mor eller barn i svangerskap eller under fødsel, men en studie har vist noe økt risiko for svangerskapsforgiftning og for tidlig fødsel hos kvinner med uttalt hudpsoriasis.

Du kan amme dersom eventuelle medisiner du bruker er trygge å bruke ved amming.

Barneleddgikt og gravid

Omtrent halvparten av kvinner med barneleddgikt har ikke leddsymptomer i voksen alder. For disse kvinnene vil et svangerskap vanligvis ikke føre til økte leddplager.

Dersom du fikk diagnosen i tidlig barnealder bør du planlegge svangerskapet i samråd med revmatolog. Revmatologen skal vurdere om det er nødvendig med eventuelle forundersøkelser, som for eksempel røntgenbilder. Dette gjelder også kvinner med en systemisk barneleddgikt.

Omtrent halvparten av kvinner med barneleddgikt har fortsatt aktiv leddsykdom i voksen alder. De fleste opplever stabil sykdom i svangerskapet, men både forverring og bedring forekommer. Mange opplever forverring etter fødselen, ofte allerede seks uker etter, med behov for medisiner. Sykdommen roer seg deretter som oftest til samme nivå som før svangerskapet. De aller fleste med barneleddgikt vil oppleve ukomplisert svangerskap, men en studie har vist noe økt risiko for svangerskapsforgiftning og for tidlig fødsel.

Du kan amme dersom eventuelle medisiner du bruker er trygge å bruke ved amming.

Spondyloartritt og gravid

De fleste kvinner med spondyloartritt vil ha stabil sykdomsaktivitet fra planlegging av svangerskap til ett år etter fødselen. Mindre enn halvparten har aktiv sykdom i svangerskapet. Mange opplever likevel økte smerter, særlig midt i svangerskapet, og dårligere fysisk funksjon, særlig sist i svangerskapet. Dette skyldes nok delvis selve svangerskapets påvirkning av nedre rygg og bekken, men bekkenløsning er ikke hyppigere hos kvinner med spondyloartritt enn hos friske kvinner.

Har du spondyloartritt er det spesielt viktig å være i fysisk aktivitet under svangerskapet. Du kan dra nytte av fysioterapi og et treningsprogram tilpasset sykdommen og graviditeten.

Så lenge sykdommen ikke har ført til betydelig redusert bevegelighet i rygg, hofte og bekkenområde anbefales kvinner med spondyloartritt å føde vaginalt.

Mange opplever bedring etter fødselen. Noen, gjerne dem med plager fra ledd i tillegg til ryggen, blir verre etter fødselen. Sykdomsaktiviteten pleier å roe seg ned igjen i løpet av året etter fødsel.

De aller fleste med spondylartritt vil oppleve ukomplisert svangerskap, men en studie har vist noe økt risiko for svangerskapsforgiftning og for tidlig fødsel ved aktiv sykdom.

Du kan amme dersom eventuelle medisiner du bruker er trygge å bruke ved amming.

Gravid ved Systemisk Lupus Erythematosus (SLE) og andre bindevevssykdommer

Svangerskap hos kvinner med SLE er ikke på langt nær så risikofylt som man antok for bare få år siden. Godt planlagte svangerskap øker sjansen for et vellykket svangerskap for både mor og barn.

Til tross for at mange kvinner med SLE og andre bindevevssykdommer har normale svangerskap, er det viktig at du er forberedt på at det kan oppstå problemer. Sykdommen bør ha vært i en god fase i minst seks måneder før du prøver å bli gravid. Siden aktiv lupusnefritt (nyrebetennelse) utgjør en helserisiko for både mor og foster, er det spesielt viktig at denne tilstanden er i god fase.

Ved aktiv SLE bør du gå til kontroll hos spesialist – revmatolog, gynekolog og eventuelt indremedisiner – før du planlegger svangerskapet.

I løpet av svangerskapet må sykdommen følges nøye av revmatolog, med månedlige kontroller i første og andre trimester. Mot slutten og ved tegn til forverring, er det viktig med hyppigere kontroller. For å hindre at sykdommen blusser opp, anbefales det at du bruker legemiddelet Plaquenil i svangerskapet hvis du tåler det. Dette utgjør ingen risiko for barnet. Fra svangerskapsuke 10 anbefales også alle SLE pasienter å bruke Albyl E for å redusere risikoen for svangerskapsforgiftning.

Hvordan påvirker svangerskapet sykdommen?

Sykdomsaktiviteten ved SLE svinger under et svangerskap på samme måte som når du ikke er gravid. Omkring halvparten kan regne med akutt forverring som trenger behandling. Symptomene er ofte hevelse og smerter i ledd, hudutslett og generell tretthet.

Plager du får under svangerskapet trenger ikke skyldes sykdommen. Også friske gravide kan få væskeansamling, leddhevelse, rødhet i ansiktet og håravfall.

Omkring en femtedel vil ha proteiner i urinen, som i noen tilfeller kan være første tegn på nyrebetennelse. Forhøyet blodtrykk kombinert med proteiner i urinen kan være tegn på svangerskapsforgiftning. Noen kvinner får påvist ved blodprøve at de har antistoffer - såkalte antifosfolipidantistoffer - i blodet, som øker risikoen for blodpropp og spontane aborter. Dersom du tidligere har hatt blodpropp eller spontane aborter, trenger du forebyggende behandling med blodfortynnende middel.

Dersom du har fått påvist ved blodprøve at du har SSA/SSB-antistoffer, henvises du til din lokale fostermedisinske avdeling for vurdering av eventuell ultralydovervåkning av fosterets hjerterytme fra uke 16-26. I svært sjeldne tilfeller kan disse antistoffene forårsake hjerterytmeforstyrrelse hos fosteret.

Etter svangerskapet

Det er viktig med oppfølging også etter fødselen, da en del kvinner med SLE opplever en forverring av sykdommen i løpet av det første året etter fødselen. Mor kan amme barnet dersom legemidlene hun bruker er ansett trygge ved amming.