Fødsel ved revmatiske sykdommer

På lik linje med friske har kvinner med en revmatisk sykdom mange spørsmål og tanker rundt fødsel. De fleste revmatiske sykdommer øker ikke risikoen for komplikasjoner under fødsel, og vanlig fødsel er som regel anbefalt.

Fødsel
Foto: Haukeland universitetssjukehus

Fødsel

Har du betydelige plager i hofteledd eller rygg, kan keisersnitt være et alternativ. Hvis nakken også er påvirket, kan det være problemer knyttet til narkose. Det er derfor viktig at det er tatt funksjonsbilder av nakken og at status er avklart på forhånd. Dersom du har tilstivninger i ryggen kan det være vanskelig å få satt epiduralbedøvelse.

Har du en bindevevssykdom er valg av fødselsmetode, tidspunkt og fødested avhengig av om du utvikler svangerskapskomplikasjoner.

Dersom svangerskapet forløper problemfritt, kan du gå til termin og føde normalt.

Tiden etter fødsel

Etter fødselen opplever mange med revmatiske sykdommer at sykdommen blusser opp og at symptomene forverrer seg. Dette skjer uavhengig av når menstruasjonen begynner igjen, og om du ammer. Når du har et barn å ta hånd om kan symptomer oppleves som mer belastende enn før. For de aller fleste er denne forverringen forbigående, og sykdommen vil etter hvert roe seg ned igjen til samme nivå som før graviditeten.

For å unngå at symptomene skal forverre seg i barseltiden, er det ofte behov for å starte antirevmatisk behandling like etter fødselen. Det er viktig at du diskuterer medikamentbruk og amming med din revmatolog. Ved høy sykdomsaktivitet må fordeler og ulemper ved amming vurderes, ettersom noen medikamenter ikke er trygge å bruke når du ammer. Dersom du venter for lenge etter fødselen med å starte opp medisinsk behandling, kan det bli vanskelig å kontrollere sykdomsaktiviteten.

Tiden etter fødsel kan by på utfordringer når det gjelder småbarnsstell og ny belastning på kroppen med løfting og bæring. Det er også en periode der det kan være med utfordrende å få prioritert fysisk aktivitet og trening. Ergoterapeut og fysioterapeut kan hjelpe deg med gode råd og praktiske tips.