Giftige gasser

Det finnes mange ulike gasser. Hvor farlige de er varierer og faren ved å puste dem inn er avhengig av blant annet konsentrasjon og eksponeringstid.

Foto: Colourbox

Giftinformasjonen er åpen hele døgnet (22 59 13 00) og gir råd om videre oppfølging hvis uhellet er ute. Ved alvorlige symptomer, ring 113.

Giftige gasser A-Å