Førstehjelp ved forgiftninger

Uhell skjer raskt. Under finner du råd om hva du skal gjøre når uhellet er ute. Rask førstehjelp kan forebygge alvorlige symptomer. Ved fare for akutt forgiftning, kontakt Giftinformasjonen (22 59 13 00). Ved alvorlige symptomer, ring 113.

Hånd som skylles
Foto: Giftinformasjonen

Giftinformasjonen er tilgjengelig hele døgnet, alle dager i året og gir deg råd og veiledning om hva du skal gjøre hvis uhellet er ute. Ved alvorlige symptomer, ring 113.

Har du fått noe i øyet, start skylling med rennende vann med en gang. Rask skylling kan forhindre utvikling av alvorlige symptomer.

Under finner du også generell informasjon om førstehjelp ved forgiftningsfare.  

Førstehjelp ved forgiftninger A–Å